Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mere end dobbelt så mange psoriasis-patienter lider af søvnløshed

Patienter med psoriasis har en mere end dobbelt så stor risiko for søvnløshed og dårlig søvn.

Det viser en ny dansk undersøgelse fraa Københavns Universitet, hvor forskere har undersøgt prævalensen af ​​søvnforstyrrelser hos 179 patienter med plaque psoriasis sammenlignet med 105 kontroller.

Forskerne fandt, at 25 procent af patienterne med psoriasis rapporterede klinisk søvnløshed (baseret på Insomnia Severity Index) sammenlignet med 10,5 procent af kontrollerne.

Baseret på Pittsburgh Sleep Quality Index havde 53,9 procent af patienterne med psoriasis dårlig søvnkvalitet sammenlignet med 21,9 procent af kontrolpersonerne.

Kløe var signifikant forbundet med alle søvn-relaterede resultater.

"En højere andel af patienter med psoriasis lider af dårlig søvn end kontrolpersoner fra den almindelige befolkning. Kløe var den vigtigste forudsigelse af dårlig søvn," skriver forskerne, der har fået deres undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet British Journal of Dermatology.

"Forbedret kontrol af psoriasis med nedsat kløe kan forbedre søvnen hos psoriasispatienter."

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift