Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien

Region Hovedstaden har fået midler til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på at nedtrappe og udtrappe dem af medicin.

Projektet, der har modtaget støtten, omfatter et rehabiliterende forløb målrettet patienter med skizofreni, der har til formål at nedsætte brugen af antipsykotika. Forløbet er et systematisk uddannelsesforløb, som blandt andet består af psykoedukation og -terapi, fysisk træning, kostvejledning, patientgrupper og peer-mentorer. 

”Vi er glade for, at der nu er mulighed for at afprøve andre behandlingsmetoder til målgruppen af personer med skizofreni. De har generelt et stort forbrug af medicin med bivirkninger til følge, og derfor er det vigtigt at undersøge, om der er andre og nye metoder, der også kan hjælpe dem”, siger fuldmægtig Anne Bøgh Mortensen i Sundhedsstyrelsen.

Midlerne er fra puljen til forsøg med etablering af et medicinfrit afsnit. Målet med puljen er at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan være med til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien. Medicin forstås i denne sammenhæng som psykofarmaka. Det kan for eksempel være andre former for terapi, og aktiviteter der kan mindske behovet for medicin. 

Puljen bygger på inspiration fra Norge, hvor man generelt har sat fokus på at sikre tilbud om medicinfri behandling og hjælp til at nedtrappe og udtrappe medicinforbruget.

Der er endnu kun sparsom viden om området, og derfor bliver der tilknyttet en ekstern evaluator til at evaluere projektet, så der kan komme ny viden til.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift