Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien

Region Hovedstaden har fået midler til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på at nedtrappe og udtrappe dem af medicin.

Projektet, der har modtaget støtten, omfatter et rehabiliterende forløb målrettet patienter med skizofreni, der har til formål at nedsætte brugen af antipsykotika. Forløbet er et systematisk uddannelsesforløb, som blandt andet består af psykoedukation og -terapi, fysisk træning, kostvejledning, patientgrupper og peer-mentorer. 

”Vi er glade for, at der nu er mulighed for at afprøve andre behandlingsmetoder til målgruppen af personer med skizofreni. De har generelt et stort forbrug af medicin med bivirkninger til følge, og derfor er det vigtigt at undersøge, om der er andre og nye metoder, der også kan hjælpe dem”, siger fuldmægtig Anne Bøgh Mortensen i Sundhedsstyrelsen.

Midlerne er fra puljen til forsøg med etablering af et medicinfrit afsnit. Målet med puljen er at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan være med til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien. Medicin forstås i denne sammenhæng som psykofarmaka. Det kan for eksempel være andre former for terapi, og aktiviteter der kan mindske behovet for medicin. 

Puljen bygger på inspiration fra Norge, hvor man generelt har sat fokus på at sikre tilbud om medicinfri behandling og hjælp til at nedtrappe og udtrappe medicinforbruget.

Der er endnu kun sparsom viden om området, og derfor bliver der tilknyttet en ekstern evaluator til at evaluere projektet, så der kan komme ny viden til.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Erstatning for hjertepakkerne er klar

Hullet efter hjertepakkerne er nu blevet fyldt ud med en række anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. De får dog en blandet modtagelse af både læger og patienter, som er bekymret for, om anbefalingerne overhovedet kan komme til at virke i praksis.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Ny behandling mod moderat til svær atopisk eksem

Medicinrådet anbefaler injektionsbehandlingen dupilumab (Dupixent) som mulig standardbehandling til patienter med moderat til svær atopisk eksem, hvor lokal og systemisk behandling ikke giver tilstrækkelig effekt eller hvor patienten ikke tåler systemisk behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift