Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Under 90 procent af forældre i Danmark får deres børn under to år vaccineret, hvilket er mindre end de fleste lande, vi sammenligner os med.Under 90 procent af forældre i Danmark får deres børn under to år vaccineret, hvilket er mindre end de fleste lande, vi sammenligner os med.

Vaccine eller ej: Læger skal spørge ind uden at fordømme

At holde dialogen åben, ikke fordømme og anerkende forældrenes følelser og bekymringer er vejen frem, når man som læge sidder over for forældre, der er skeptiske over for at lade deres børn vaccinere.

De fleste praktiserende læger kommer på et tidspunkt til at træffe på en mor eller far, der er skeptisk over for at få sit barn vaccineret. I den situation er der nogle strategier, der virker bedre end andre.

”Det er vigtigt at finde ud af præcist, hvad det er, der ligger til grund for modstanden mod vaccinen. Derefter kan man spørge ind og invitere til en åben dialog, hvor man lytter og anerkender, hvad deres bekymringer er,” siger Bjørn Hallsson, der er psykolog og bl.a. har forsket i psykologiske mekanismer.

”Der er en del, der tyder på, at hvis folk føler sig trygge, og deres værdier og bekymringer bliver taget alvorligt, så er de mere villige til at lytte til den nøgterne videnskabelige information, som er nødvendig for at rette faktuelt fejlagtige overbevisninger,” siger han.

Camilla Suppli, der er læge og forsker i vaccinationstilslutning på Statens Serum Institut, er enig.

”Jeg tror, det vigtigste er at holde kommunikationslinjen åben ved ikke at virke fordømmende og ikke lukke kommunikationen ned ved f.eks. at skælde ud. Det er væsentligt at være åben omkring både virkning og bivirkning af vaccinen. Vi ved jo heldigvis fra data, at fordelene ved at vaccinere kraftigt overstiger risikoen for bivirkninger, så derfor er der ikke nogen grund til at holde noget skjult,” siger hun.

Ifølge Camilla Suppli er en af de mest effektive ting, læger kan gøre, at understrege deres egen faglighed i forhold til vacciner.

”Det gælder om at udtrykke over for patienten, at man står klart på, at ”det her det tror jeg på, og jeg vil anbefale at gøre det”. Men samtidig med, at man giver plads til, at de kan komme med deres bekymringer og deres overvejelser,” siger hun. 

Ifølge Bjørn Hallsson er det især vigtigt at finde ud af, om forældrene er tvivlere, fordi de ikke har nok faktuel viden om vacciner – eller om de er deciderede modstandere, hvor deres holdninger i virkeligheden bygger på en underliggende værdi f.eks. om, at medicinalindustrien er ond.

”Der er en stor del af tvivlergruppen, der kan have gavn af at få noget sobert informationsmateriale omkring mange af de myter, der er i omløb omkring vacciner.  Men man skal være sikker på, man ikke sidder over for en decideret modstander, for så vil nogle af de her ting give bagslag.

”Når det gælder vaccinemodstandere skal man ikke udelukkende forsøge at overtale dem med nøgterne videnskabelige argumenter, for paradoksalt nok risikerer man, at de derved bliver endnu mere sikre på, at der er noget galt med vacciner,” siger han.

Samfundsopgave

Bjørn Hallsson mener ikke, det er en opgave, den enkelte læge kan løse alene, men at det er en bredere samfunds- og sundhedsopgave.

”Først skal man sørge for, at de har tillid til sundhedssystemet, og at de ikke pr. definition tror, at al information, vi kommer med, er forkert. Det er en kompliceret opgave. Som praktiserende læge kan man gå ind i en åben debat med forældrene – uden at man selvfølgelig skal give dem ret. Men det gælder om at få folk til at føle sig lyttet til og ikke i første omgang gå efter deres forkerte faktuelle overbevisninger,” siger han.

Ifølge Camilla Suppli kan det også være en løsning at komme forældrene i møde, hvis de har utraditionelle ønsker.

”Hvis der er forældre, der kun vil have en enkelt vaccine til deres barn, så kan det erfaringsmæssigt være godt at gå med til bare at give den ene vaccine. Så kan man bagefter tale med forældrene om, hvor de står nu, hvordan de oplevede vaccinen, og om der er andet, de kunne være parate til at gå med til,” siger hun.

Amerikanske undersøgelser tyder på, at deciderede vaccinemodstandere ikke er nogen let identificerbar gruppe. Der er ikke nogen sammenhæng med folks politiske holdninger, og de har heller ikke en modstand mod videnskaben generelt.

”Hvis man kigger på folk, der benægter evolutionen eller global opvarmning, så er de præcis ligeså glade for vacciner som alle andre er. Der er dog en lille overrepræsentation af vaccinemodstandere blandt folk, der er tilhængere af alternativ behandling. Men ellers tyder det på at være en meget blandet gruppe,” siger Bjørn Hallsson.

Tags: vaccine

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter