Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svær overvægt er hovedskurken i udviklingen af type 2-diabetes

EASD 2019: Mennesker med svær overvægt har seks gange så stor risiko for at udvikle type 2-diabetes som en normalvægtig. Usund livsstil og genetisk disposition spiller også negativt ind. Men i det samlede billede er det svær overvægt der, uafhængig af genetik, er den allerstørste synder.

Det viuser et dansk studie der torsdag bliver præsenteret (Abstrakt 376) på EASD i Barcelona.

”Studiet understreger den store betydning, svær overvægt spiller for udviklingen af TD2,” siger professor ved Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed Kim Overvad, som er en af forskerne bag.

”Det er endnu et signal om, at forebyggelse af overvægt er vejen, hvis vi vil forebygge både T2D og hjerte-kar-sygdomme, cancer etc.”

Fokus på vægttab

Studiet er gennemført af forskere på The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet.

Det highlighter ifølge forskerne behovet for at intensivere fokus på overvægt, hvis man vil bremse udviklingen i type 2-diabetes..

 

Det er velkendt, at T2D udvikles i et individuelt samspil mellem genetik, livsstil og vægt, og forskerne bag studiet ønskede at undersøge, om den genetiske risiko accentueres af svær overvægt og usund livsstil. Studiet bygger på 57.000 deltagere fra den danske kohorte-studie ’Diet, Cancer and Health’. I løbet af en opfølgningstid på 15 år udviklede mere end 4.000 af deltagerne T2D.

På baggrund af livsstil inddelte forskerne deltagerne i tre grupper. Gruppen med sund livsstil opfyldte tre følgende parametre: Ingen tidligere rygning, moderat alkoholindtag samt regelmæssig motion og sund kost. I gruppen med usund livsstil var ingen eller kun ét af de nævnte kriterier opfyldt. De resterende deltagere blev rubriceret som en middel livsstil. Genetisk risk score omfattede 193 gener relateret til udvikling af T2D.

Svær overvægt er lig med høj risiko

Forskerne fandt, at en sund livsstil og normal vægt nedsatte risikoen for at udvikle T2D uafhængigt af genetisk disposition. Omvendt indebar svær overvægt (BMI> 30) 5,8 gange så stor risiko for at udvikle T2D i forhold til normal vægt. Effekten af genetisk disposition og en usund livsstil var moderat. I gruppen af deltagere med den højeste genetiske disposition var risikoen for udvikling af T2D fordoblet sammenlignet med gruppen med lavest genetisk disposition. Hos deltagere med en usund livsstil var risikoen for at udvikle T2D 20 procent højere sammenlignet med gruppen med en sund livsstil.

På baggrund af fundene konkluderer forskerne, at både genetik, usund livsstil og svær overvægt øger risikoen for at udvikle T2D, men at svær overvægt er den dominerende risikofaktor.

”Interessen for udviklingen af overvægt og sammenhængen med stigningen i livsstilssygdomme har de seneste år været stigende, og der er mange, der med dedikation og dyb indsigt beskæftiger sig med problemet,” siger Kim Overvad.

”Men der mangler struktur. Og uanset om man mener, at overvægt er en sygdom eller en risikofaktor, haster det med at få samlet alle de små spillere, som hver især sidder med en brik til forståelsen af årsagen, og hvad der skal til for at stoppe en voldsom og farlig udvikling i overvægt. Der er er behov for en national plan og et bredt overblik, der kan samle viden og veksle snak til en helhjertet indsats,” siger han.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter