Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Depression øger overvægtiges diabetes-risiko

Depression kan forværre risikoen for at udvikle type 2-diabetes hos mennesker med tidlige tegn på stofskiftesygdomme som fedme, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Det viser en ny undersøgelse fra bl.a. McGill University og l'Université de Montréal i Canada, hvor forskere har sammenlignet depressive deltagere med forskellige stofskifteproblemer og deltagere uden depression.

Selv om tidligere undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem depression og diabetes, så tyder den nye undersøgelse på, at når personer med stofskifteproblemer rammes af depression øges risikoen for at udvikle diabetes til et niveau, der overstiger summen af de enkelte lidelser.

"Nye beviser tyder på, at depression ikke i sig selv men i kombination med adfærdsmæssige og metaboliske risikofaktorer øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes og hjertekar-problemer," siger Norbert Schmitz, der er lektor på McGill Institut for Psykiatri og hovedforfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Molecular Psychiatry.

"Målet med vores undersøgelse var at vurdere karakteristika for personer med både depressive symptomer og metaboliske risikofaktorer."

Den fire-og-et-halv årige undersøgelse delte 2.525 deltagere fra Quebec op i fire grupper:

  • en gruppe med både depression og mindst tre metaboliske risikofaktorer
  • en gruppe kun med depression
  • en gruppe kun med mindst tre metaboliske risikofaktorer
  • en referencegruppe med hverken depression eller metaboliske risikofaktorer

Til deres overraskelse - og i modsætning til tidligere fund - opdagede forskerne, at deltagere med depression alene ikke havde betydeligt større risiko for at udvikle diabetes end referencegruppen.

Det var derimod ikke overraskende, at gruppen med metaboliske symptomer uden depression havde en omkring fire gange større sandsynlighed for at udvikle diabetes.

Til gengæld havde gruppen med både depression og metaboliske risikofaktorer mere end seks gange større sandsynlighed for at udvikle diabetes, og analysen viste, at den kombinerede virkning af depression og metaboliske symptomer var større end summen af de individuelle virkninger.

Ond cirkel

Forskerne mener, at depression, metaboliske symptomer og risikoen for at udvikle diabetes hænger sammen på en række måder. I nogle tilfælde kan en ond cirkel opstå, hvor depression og stofskifteproblemer forværrer hinanden.

Diabetes | sep 14, 2017

Svineinfluenza kan udløse type 1-diabetes

EASD 2017: Et norsk studier afslører, at H1N1 influenza, også kaldet svineinfluenza, kan…

Erfaringen viser, at mennesker, der lider af depression, er mindre tilbøjelige til at holde sig til behandling mod metaboliske symptomer, hvad enten det er at tage medicin, rygestop, at få mere motion eller spise en sundere kost. Dermed kan stofskifteproblemerne forværres, og det kan igen forværre symptomerne på depression.

Ud over disse adfærdsmæssige aspekter, er nogle former for depression forbundet med ændringer i kroppens stofskifte, som kan føre til vægtforøgelse, forhøjet blodtryk og problemer med glukosemetabolisme. Og nogle typer antidepressiv medicin kan også medføre vægtstigninger.

Overvægt | nov 27, 2017

BMI-måling duer ikke efter overgangsalderen

Bestemmelsen af kvinders vægt efter overgangsalderen bør ikke tage udgangspunkt i den…

Forskerne understreger, at ikke alle tilfælde af depression er de samme - kun nogle mennesker med depression lider også af stofskifteproblemer. De mener, at det er afgørende at identificere de patienter, der lider af begge problemer og at der er afgørende behov for en integreret behandling for at bryde den onde cirkel.

"Alene at fokusere på depression indebærer måske ikke en ændring af livsstil og stofskifteproblemer, og en forværring af de metaboliske symptomer kan så i sidste ende øge risikoen for at depressionen vender tilbage," siger professor Schmitz.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter