Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gastrisk operation som standardbehandling

En gruppe internationale diabeteseksperter anbefaler nu, at patienter med type 2-diabetes skal kunne modtage fedmekirurgi, også selvom de ikke er svært overvægtige.

Dette får dog sandsynligvis ikke indflydelse på det netop igangværende arbejde med nye danske guidelines for diabetesbehandling.

”Jeg vil tro, at muligheden for gastriske operationer vil være nævnt i de nye guidelines lige som det er tilfældet i dag,” siger Ole Snorgaard, overlæge, Endokrinologisk Afd. Hvidovre Hospital, der erindrer om, at da de danske guidelines har fokus på farmaceutisk behandling af diabetes, er gastriske operationer kun lige nævnt i de eksisterende guidelines.

”Vi har hele tiden sagt, at ud fra relevante data var det oplagt, at det havde et politisk sigte da man herhjemme valgte at hæve til BMI-grænsen til 50. Antallet af operationer var løbet løbsk og man ville bremse op. Det er velbegrundet at sænke grænsen, som man også anbefaler internationalt. Og gastriske operationer er en option, som vi også har med – på sidelinjen,” siger han.

Ole Snorgaard var tovholder på revisionen af guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes, som lå færdig i 2014. Og han står i spidsen for endnu en revidering, der ventes afsluttet i 2017.

Til den danske diskussion om operation skal tilbydes helt unge mennesker, siger han, at der ikke er den samme stærke evidens for en gunstig effekt i den unge aldersgruppe og at han også mener, det bør spille ind, at man med unge mennesker stadig har muligheden for at ’vende bøtten’ ved livsstilsændringer.

”Man skal også huske på, at patienterne jo ikke bliver raske af en operation. Der er følgevirkninger, og patienterne skal tage mineraler og vitaminer resten af livet,” siger han.

For Ole Snorgaard er det en pointe, at patienterne sendes videre, når den praktiserende læge ikke mere alene kan klare opgaven optimalt.

”Vi mener stadig, at hvis de praktiserende læger overvejer muligheden for operation, bør endokrinologerne se patienten inden. Patienterne skal vurderes hos os, hvorimod hvis det handler om diætistbehandling og livsstilsændringer, så skal patienterne videre til kommunernes tilbud,” siger han.

De nye kliniske guidelines blev offentliggjort 24. maj 2016, og her anbefaler ledende internationale diabetesorganisationer, herunder International Diabetes Federation (IDF), at man bør inddrage gastriske operationer i standardtilbuddene til patienter med type 2-diabetes.

Anbefalingerne er baseret på flere kliniske forsøg, som dokumenterer, at gastriske operationer hos stærkt overvægtige diabetespatienter kan gavne blodsukkerniveauet mere effektivt end livsstilsændringer og medicin kan.

Den internationale ekspertgruppes anbefalinger støttes af American Diabetes Association og 45 andre internationale medicinske selskaber.

”At håndtere type 2-diabetes udgør en stadig større byrde for patienter og pårørende, for sundhedsvæsener og nationer,” siger dr. David Cavan, direktør  for ’Policy and Programmes’ ved IDF.

”Det er derfor vigtigt, at der gives adgang til effektive behandlingsmuligheder til alle der lever med type 2-diabetes,” siger han.

De nye guidelines anbefaler gastrisk operation for diabetespatienter med en BMI på over 40 og for de patienter med en BMI på over 30, som ikke er i stand til af anden vej at opnå en tilstrækkelig god blodsukkerkontrol.

Dette er første gang, at guidelines anbefaler kirurgi som en specifik behandling af type 2-diabetes.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter