Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Mors brug af psykofarmaka skader ikke barnet

Ammende mødre på psykofarmaka behøver ikke være bange for, at medicinen skader deres baby.

Ammende mødre på psykofarmaka behøver ikke være bange for, at medicinen skader deres baby.

En ny prospektiv undersøgelse viser, at psykofarmakologisk behandling under amning ikke synes at påvirke barnets udvikling i op til 20 måneders alderen nævneværdigt.

Ved studiestart var de hyppigste diagnoser i den psykofarmakologiske gruppe depression (60 procent) og angst (34 procent). De fleste kvinder (69 procent) blev behandlet med en serotonin genoptagshæmmer (SSRI), efterfulgt af benzodiazepiner (13 pcrocent) og serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere (SNRI 4 procent).

I forhold til kontrolgruppen fandt forskerne ingen signifikante forskelle på børnenes vægt, højde og hovedomfang. Blandt mulige bivirkninger var den eneste signifikante forskel øget forekomst af diarre i antibiotika-gruppen. Børnene i den psykofarmakologiske gruppe havde en ikke-signifikant øget tendens til at blive søvnige i dagene efter fødslen, og dette aftog i alle tilfælde spontant inden for 24 timer.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i PLOS One, som forskere fra Hebrew University of Jerusalem, Israel, står bag. De konkluderer, at større undersøgelser med mere objektive data (blandt andet måling af medicinkoncentration i mælken) er nødvendige for mere definitive konklusioner.

 

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter