Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserMors brug af psykofarmaka skader ikke barnet

Ammende mødre på psykofarmaka behøver ikke være bange for, at medicinen skader deres baby.

Ammende mødre på psykofarmaka behøver ikke være bange for, at medicinen skader deres baby.

En ny prospektiv undersøgelse viser, at psykofarmakologisk behandling under amning ikke synes at påvirke barnets udvikling i op til 20 måneders alderen nævneværdigt.

Ved studiestart var de hyppigste diagnoser i den psykofarmakologiske gruppe depression (60 procent) og angst (34 procent). De fleste kvinder (69 procent) blev behandlet med en serotonin genoptagshæmmer (SSRI), efterfulgt af benzodiazepiner (13 pcrocent) og serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere (SNRI 4 procent).

I forhold til kontrolgruppen fandt forskerne ingen signifikante forskelle på børnenes vægt, højde og hovedomfang. Blandt mulige bivirkninger var den eneste signifikante forskel øget forekomst af diarre i antibiotika-gruppen. Børnene i den psykofarmakologiske gruppe havde en ikke-signifikant øget tendens til at blive søvnige i dagene efter fødslen, og dette aftog i alle tilfælde spontant inden for 24 timer.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i PLOS One, som forskere fra Hebrew University of Jerusalem, Israel, står bag. De konkluderer, at større undersøgelser med mere objektive data (blandt andet måling af medicinkoncentration i mælken) er nødvendige for mere definitive konklusioner.

 

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter