Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserFor lidt og for meget søvn øger risiko for gestationel diabetes

Flere studier viser, at gravides risiko for svangerskabsdiabetes øges, hvis de sover for lidt, for meget eller for dårligt. Både overlæge fra Dansk Center for Søvnmedicin og klinisk lektor fra Syddansk Universitet anbefaler, at fagfolk har mere fokus på søvn.

Flere studier viser, at gravides risiko for svangerskabsdiabetes øges, hvis de sover for lidt, for meget eller for dårligt. Både overlæge fra Dansk Center for Søvnmedicin og klinisk lektor fra Syddansk Universitet anbefaler, at fagfolk har mere fokus på søvn.

Den senere tid har flere videnskabelige tidsskrifter publiceret forskningsresultater af sammenhængen mellem søvn og gestationel diabetes. Og konklusionerne lyder, at både for lidt søvn, for meget søvn og søvn af dårlig kvalitet øger risikoen for, at gravide udvikler graviditetsdiabetes.

”Det er interessante resultater, fordi det kan give os nogle nye behandlingsmuligheder,” lyder reaktionen fra Philip Tønnesen, der er overlæge ved Dansk Center for Søvnmedicin.

Senest har tidsskriftet SLEEP præsenteret et studie fra Singapore, hvor forskere har undersøgt 686 gravide. De gravide har dels besvaret spørgsmål om deres nattesøvn og har dels fået foretaget en glukosebelastningstest, der viste, at 19 procent af dem havde svangerskabsdiabetes. Efter at have korrigeret for kvindernes alder, BMI og genetiske disposition for diabetes fandt forskerne frem til, at der var en sammenhæng mellem kvindernes svangerskabsdiabetes og deres nattesøvn. Frekvensen af gestationel diabetes var højest (27,3 procent) blandt kvinder, der sov mindre end seks timer om natten, og lavest (16,8 procent) blandt kvinder, der sov syv-otte timer om natten. 

I december 2016 viste et studie i tidsskriftet American Journal of Obstetrics & Gynecology, at mere end 10 timers nattesøvn også øger risikoen for svangerskabsdiabetes.

”Det interessante her er, at hvis dem, der sov for lidt, tager nogle lure i løbet af dagen, så falder deres risiko for sukkersyge igen – de kan altså indhente det tabte,” siger Philip Tønnesen.

Søvn påvirker insulinfølsomheden

Der er formentlig flere årsager til, at forskerne finder en sammenhæng mellem for lidt søvn og gestationel diabetes, forklarer Philip Tønnesen. For man ved, at søvnmangel påvirker insulinfølsomheden og udløser oxidativ og inflammatorisk stress i kroppen, der påvirker insulin- og sukkerbalancen. Det sympatiske nervesystem bliver desuden aktiveret, hvilket også påvirker sukkerbalancen negativt. Og endelig kan for lidt søvn påvirke balancen mellem hjernen og binyrebarken, hvilket øger niveauet af kortisol, som påvirker sukkerbalancen.

”Sover den gravide derimod for meget, kunne man forestille sig, at hun er for inaktiv, dyrker for lidt motion og tager for meget på, hvilket i sig selv øger risikoen for sukkersyge,” siger han.

Manglende søvn eller dårlig søvnkvalitet, hvor personen ikke vågner udhvilet op uanset søvnlængde, er et udbredt problem herhjemme, tilføjer Philip Tønnesen. Blandt gravide kan søvnen forstyrres af bækkenproblemer, hævede ben, snurrende fingre og hævede slimhinder. Og for Philip Tønnesen at se er der god grund til, at læger og jordemødre har mere fokus på de gravides nattesøvn.

”Undersøgelserne viser en markant risikoforøgelse for svangerskabsdiabetes. Rådet til dem, der sover for lidt, kunne være at tage en lur i løbet af dagen, og til dem, der sover meget, at sove mindre og være mere aktive. Dermed kunne man forestille sig, at man kunne reducere sukkersygen,” siger han. 

Mere fokus på søvn

På Syddansk Universitet er Dorte Møller Jensen, der er klinisk lektor med særligt fokus på graviditet og diabetes, ikke overrasket over resultatet, idet gestationel diabetes  på mange måder ligner type-2 diabetes, som også påvirkes af for lidt søvn. Hun peger desuden på, at et kinesisk og et europæisk studie er kommet frem til lignende resultater. Det bør give behandlerne stof til eftertanke, mener hun. 

Herhjemme får tre-fire procent af  alle gravide konstateret svangerskabsdiabetes, og halvdelen af dem udvikler type-2 diabetes i løbet af de første 10 år efter graviditeten. Og idet svangerskabsdiabetes kan være ensbetydende med, at barnet er i risiko for at blive overvægtigt og udvikle diabetes, og at moderen er i risiko for fødselskomplikation og svangerskabsforgiftning, er der god grund til, at fagfolk har mere fokus på de gravides søvn.

”Den primære behandling er kost- og motionsråd, der skal holde blodsukkeret stabilt, og hvis det ikke er nok, gives der insulin. Søvnen er ikke noget, vi har meget fokus på i dag, men det bør vi nok have. Det er helt sikkert. For søvnen er noget, vi potentielt kan ændre. Alt, hvad der kan være modificerbart, er da virkelig interessant,” siger Dorte Møller Jensen. 

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter