Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metformin beskytter mod Alzheimers og demens

ADA 2016: Metformin kan beskytte diabetespatienter mod neurodegenerative sygdomme som Alzheimers og Parkinsons.

Det tyder et nyt stort studie på, der blev fremlagt på American Diabetes Associations (ADA) kongres i New Orleans, Louisiana, i weekenden.

Resultaterne fra den retrospektiv forløbsundersøgelse af data fra Veterans Affairs elektroniske patientjournaler viste, at patienter, der fik metformin i en periode på mere end 2 år havde en markant mindre risiko for neurodegenerative sygdomme.

Selv efter at forskere havde kontrolleret for nyrefunktion, kronisk nyresygdom, og andre diabetes medicin, stod konklusionen fast.

Mekanismen er uklar, men metformin menes at kunne krydse blod-hjerne-barrieren, påpeger Qian Shi, der er Ph.D.-kandidat ved Tulane University, New Orleans, og præsenterede undersøgelse på ADA.

Tidligere data om metformin og neurodegenerative sygdomme har været modstridende. Mens to tidligere befolkningsundersøgelser har vist, at langtidsbehandling med metformin kan reducere risikoen for kognitiv tilbagegang har andre data vist, at kognitiv præstation var værre blandt patienter, der tager metformin, muligvis på grund af vitamin B12-mangel. Og langvarig brug af lægemidlet var forbundet med en let øget risiko for Alzheimers sygdom i et helt fjerde studie.

Den aktuelle undersøgelse bestod af patienter med type 2-diabetes, der var ældre end 50 år og fik insulin behandling. De blev fulgt fra diagnosetidspunktet indtil døden eller til man kunne se resultater.

Ud af 150.435, der mødte disse kriterier, blev 41.696 udelukket for en række forskellige confoundere, herunder neuropati, vitamin B12-mangel, tidligere neurodegenerative sygdomme, kognitiv svækkelse eller senfølger af cerebrovaskulær sygdom, kræft, eller end-stage nyresygdom. Patienter, der tog insulin i mindre end to tredjedele af undersøgelsesperioden blev også udelukket.

Den endelige deltagerliste bestod af 6.046 patienter, hvor 90 procent var mænd, med en gennemsnitsalder på 63 år. De blev fulgt i en gennemsnitsperiode på 5,25 år.

Ud over nyrefunktion og anden diabetesmedicin tog forskerne også højde for alder, køn, race, tobaksrygning, overvægt og en historie med andre komplikationer eller co-morbiditet ved baseline.

Under opfølgningen blev 334 tilfælde af demens diagnosticeret, dertil 100 med Parkinsons, 71 med Alzheimers sygdom og 19 med kognitiv svækkelse.

Den beskyttende effekt af metformin mod neurodegenerativ sygdom var statistisk signifikant efter 2 år.

Sammenlignet med patienter, der ikke fik metformin, var risikoen for at blive ramt af neurodegenerative sygdomme 37,5 procent mindre efter 2 til 4 års metforminbehandling. Og efter mere end 4 års behandling var der en 78 procents mindre risiko.

Risikoen for at blive ramt af demens var også betragteligt (43,3 procent) mindre efter 2-4 års metformin-behandling.

Risikoen for at blive ramt af Parkinsons og Alzheimers var kun mindre efter fire års metformin-behandling.

Undersøgelsen bør give anledning til en stor befolkningsundersøgelse, der kan bekræfte forholdet og årsagssammenhængen mellem metformin og risikoen for neurodegenerative sygdomme," siger Shi.

Tags: ADA 2016

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter