Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserRegion H står stadig alene om at fremhæve SGLT2-hæmmerne

Kun Region Hovedstaden fremhæver SGLT-2-hæmmere som første valg til T2D-patienter med iskæmisk hjertesygdom. Andre regioner vil i nærmeste fremtid diskutere, om de skal revidere deres basisliste for behandlingen af type 2-diabetes.

I DES’ nye behandlingsvejledning fremhæver selskabet SGLT-2-hæmmere som det foretrukne fremfor GLP-1-analoger hos patienter med hjertesvigt.

Region Hovedstaden har siden august i år sat SGLT-2-hæmmere som første valg, når det kommer til T2D-patienter med iskæmisk hjertesygdom. Ændringen kommer i kølvandet på en række afsluttede fase-III studier, der har vist, at SGLT-2-hæmmere har en positiv effekt på nyrefunktion og forebyggelsen af kardiovaskulære komplikationer. 

”Nu er der altså en klar melding om, at SGLT-2-hæmmerne bør prioriteres som førstevalg til alle patienter med T2D og iskæmisk hjertesygdom. Og herefter skal der tillægges GLP-1-receptoragonistbehandling,” har Filip Knop tidligere udtalt til Medicinsk Tidsskrift. Han er professor, overlæge og forskningsleder ved Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen.  

”Det er nok sådan, at mange klinikere – især praktiserende læger – allerede benytter drogerne; da SGLT-2-hæmmerne er på tabletform. De findes ligefrem i kombinationstabletter sammen med netop metformin. Til gengæld skal GLP-1-receptoragonisterne injiceres. Derfor slår den nye vejledning fast, hvad der allerede er den udbredte praksis,” siger Filip Knop. 

Regionerne vil overveje at revidere basislisten

Medicinsk Tidsskrift har kontaktet regionernes forskellige udvalg, der står for at revidere basislisterne, og to har meldt tilbage på mail.

Farmaceut og regional lægemiddelkonsulent, Ann Dalgaard Johnsen, skriver på vegne af Region Midtjylland:

”På baggrund af den opdaterede vejledning fra Dansk endokrinologisk selskab fra okt. 2019 vil terapiområdet for diabetes snarrest blive drøftede med henblik på, om vejledningen skal føre til ændringer på regionens rekommandations- og basisliste.”

Hun tilføjer desuden: ”De forskellige terapeutiske områder på basislisten revideres som udgangspunkt én gang om året. Basislisten for terapiområdet diabetes er senest revideret i april 2019.”

På vegne af Region Syddanmark skriver lægemiddelkonsulent, Anne-Grete Ramlov:

”I kommentarerne til vores Basisliste henviser vi til DSAM’s vejledning ’Guidelines for type 2-diabetes’ men fremhæver i øvrigt, at man kan overveje en SGLT-2-hæmmer eller GLP-1-analog som 2. valg i tillæg til metformin ved klinisk hjertesygdom. Eftersom arbejdsgruppen ikke har afholdt møde endnu vedrørende næste opdatering, ved vi ikke, hvordan anbefalingerne kommer til at tage sig ud næste gang.” 

Flere anbefalinger, mange nuancer

Der findes altså lige nu en række anbefalinger på diabetesområdet som ikke er helt identiske. F.eks. flugter DSAM og DES ikke helt med hinanden, når det kommer til at anbefale SGLT-1-hæmmere fremfor GLP-1-analoger til T2D-patienter med hjertesvigt.

”Man skal huske, at der er tale om en anbefaling og at behandling af T2D er en kompleks ting, hvor der skal tages hensyn til rigtig mange ting for at få farmakologien - herunder de enkelte stoffers bivirkningsprofiler - til at passe bedst muligt med patientens fænotype, ressourcer, komorbiditeter, tidligere sygehistorie etc. Så i nogle tilfælde vil det stadig være relevant at starte med en GLP-1-receptoragonist til en patient med T2D og iskæmisk hjertesygdom,” siger Filip Knop.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter