Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Mange af pigerne, der føler sig ramt af bivirkninger fra HPV-vaccinen, brugte i forvejen sundhedsvæsenet markant mere før vaccinen. Foto fra TV2s udsendelse - De vaccinerede Piger.Mange af pigerne, der føler sig ramt af bivirkninger fra HPV-vaccinen, brugte i forvejen sundhedsvæsenet markant mere før vaccinen. Foto fra TV2s udsendelse - De vaccinerede Piger - der startede hele debatten om HPV-vaccinen.

HPV-piger var mere syge inden vaccinen

De piger, der har indberettet bivirkninger efter at have modtaget HPV-vaccination, var mere syge inden vaccinationen end andre piger.

Det viser en registerundersøgelse, som Statens Serum Institut (SSI) har gennemført.

”Der er et signifikant større forbrug af sundhedsydelser og et signifikant større antal diagnoser fra sygehuset allerede inden pigerne får deres første HPV-vaccine. Det tyder meget på, at de var syge, eller i hvert fald havde nogle sundhedsproblemer at slås med, allerede inden deres første HPV-vaccine,” siger afdelingschef for SSI’s epidemiologiske afdeling, overlæge Kåre Mølbak.

I undersøgelsen har SSI kigget på, om de piger, der har meldt bivirkninger ind til Sundhedsstyrelsen, adskiller sig i deres symptomer og sundhedssøgende adfærd allerede inden de fik deres første vaccine. Undersøgelsen har sammenlignet 316 piger, som har oplevet bivirkninger efter HPV-vaccinen, med et kontrolmateriale på 163.910 piger, som har fået vaccinen, men ikke har anmeldt bivirkninger. Kontrolgruppen og pigerne med bivirkninger er sammenlignelige i forhold til alder og bosted.

Resultaterne viser, at de piger, der har indberettet bivirkninger efter HPV-vaccination generelt har haft mere kontakt med deres egen læge, især via telefon og e-mail, end kontrolgruppen. De har også været mere henvist mere til psykolog eller psykiater, ligesom de oftere har besøgt fysioterapeut eller kiropraktor.

På sygehuset har de især haft problemer med maven og bevægeapparatet samt en række medicinsk uforklarede symptomer som smerter af forskellig art. Der er også en øget tendens til sportsskader og andre skader, som f.eks. forstuvning af ankel.

”Det er et lidt blandet billede, men noget af det kunne godt mindre om nogle af de samme symptomer, pigerne senere indberetter som bivirkninger,” siger Kåre Mølbak.

Han mener, at resultaterne er et vigtigt indspark i debatten om, hvorvidt HPV-vaccinen er sikker eller ej.

”Det underminerer i nogen grad det synspunkt, at symptomerne kommer fra vaccinen, fordi en del af symptomerne i en del af pigerne var til stede allerede inden vaccinen. Det understreger også, at det er vigtigt at medtage den tidligere sygehistorie, når man skal vurdere, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og bivirkningerne. Det er et aspekt, der ikke er rigtigt er kommet frem i debatten,” siger Kåre Mølbak.

Resultaterne fra undersøgelsen er endnu ikke offentliggjort i detaljer, men det bliver de, når en artikel om emnet, forventeligt, snart bliver accepteret af tidsskriftet Plus One.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter