Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Visionen om det nære sundhedsvæsen overhales af virkeligheden

Af Kristian Lund d. 02 november 2019

Man hører om det nære sundhedsvæsen hele tiden. Faktisk så meget at man kunne tro, at arbejdet med at gøre visionen konkret var i fuld gang.

Det er ikke tilfældet.

Tidlig intervention kræver politisk opbakning

Af Kristian Lund d. 19 september 2019

Nej, der er ingen tvivl om, at medicinalindustrien har våde drømme om tidlig intervention.

Indlysende er der penge i skidtet. Men der samler sig dog også en stadig bedre sag set med patienternes øjne.

Oh skræk, oh ve - de gamle vælter ind i praksis-klinikken

Af Kristian Lund d. 19 september 2019

Aldrig før har lægemiddeludviklingen indenfor diabetes været så intens som i disse år, og rigtig mange af lægemidlerne skal tages i brug af praktiserende læger - og helst hurtigt efter specialisterne har fældet deres dom.

Midt i en rivende data-strøm: Giv os en guideline-pause

Af Kristian Lund d. 17 september 2019

Tiden er inde til at dekretere et stop for guidelines, som ikke har bred opbakning fra alle relevante parter.

Kardiologernes erobringstogt i diabetes-land skaber forvirring

Af Kristian Lund d. 01 september 2019 i kategorien Behandlinger

Forholdet mellem speciallæger kommer til at blive udfordret stadigt mere i de kommende år. Det gælder ikke mindst forholdet mellem kardiologerne og endokrinologerne. Og brudfladerne bliver meget åbenlyse i år med et ESC, hvor kardiologerne har offentliggjort sine nye guidelines på diabetesområdet.

Halleluja for ESC: Men forældede forløbspakker stopper fremskridtet

Af Kristian Lund d. 31 august 2019 i kategorien Behandlinger

Sidst dukkede 33.000 dedikerede hjertelæger (og andre) op til ESC i München. Blandt dem var også en større delegation af danske læger, og de havde al mulig grund til at tage afsted - akkurat som alle de andre læger fik de masser af perspektivrige input med sig hjem til gavn for det sundhedsvæsen de repræsenterer – og selvfølgelig til gavn for patienterne.

Det var sørens – den nye regering lover psykiatrien en ti årsplan

Af Kristian Lund d. 25 juni 2019

"Det nye håb er den alliance, der er opstået mellem behandlere, patienter og pårørende. Der er masser af ting vi ser forskelligt på. Men der er mere, der samler os. Vi vil behandle og behandles ordentligt. Vi kan gøre en verden til forskel, hvis vi nedtoner uenighederne. Hvis vi lader fællesskabet komme før os selv. Hvis vi står sammen. Skellene mellem ”dem” og ”os” er kunstige og beregnet på at holde os i ro og afvise os, når vi stiller krav. Vi kan gøre en verden til forskel, hvis vi får nogle penge til at gøre det. Det er ikke rocket science. Vi ved, hvad der skal til. Vi vil gerne gøre det ordentligt. Hvis Christiansborg vil give os midlerne."

Kampen mod svær overvægt kan lære af diabetes-successen

Af Kristian Lund d. 14 juni 2019

Dette er lidt af en sensation: Alt tyder på at diabeteskurven er knækket.

Tendensen er beskrevet i et studie præsenteret i forbindelse med den internationale diabeteskongres, ADA. 

Det internationale forskerhold bag studiet har kortlagt udviklingen i diabetes-incidensen - antallet af nye diabetespatienter - sammenlignet med udviklingen i prævalensen - altså udbredelsen - af svær overvægt i seks lande, deriblandt Danmark.

Pludselig regner det med gaver til psykiatrien

Af Kristian Lund d. 24 maj 2019

Man krummer tæerne, når man følger de daglige overbud i den aktuelle valgkamp.

Kors, hvor primitivt med den opgejlede konkurrence om at give flest penge til nedslidte danskere, børnehaverne og alle de andre udfordringer, vi alle for tiden bombarderes med og som nærmest bliver værre og værre.

Professors opsang: Kardiologer, I skal spørge jer selv, hvorfor

Af Kristian Lund d. 06 maj 2019

Kardiologernes årsmøde i forrige weekend blev skudt i gang med en ordentlig salut.

Fra  University College i London kom professor Perry Elliott med en opsang i sin åbningsforelæsning på årsmødet hos Dansk Cardiologisk Selskab. 

Her får psykiatrien måske noget ud af valget - trods alt

Af Kristian Lund d. 02 maj 2019

Sundheden kunne være blevet det afgørende spørgsmål ved det kommende folketingsvalg, måske ligefrem med gevinster til psykiatrien - men den chance ser ud til at være forpasset, ganske enkelt fordi regeringens sundhedsreform blev bange for sin egen skygge.

Lægemødet: Lægerne er begyndt at sparke bolden over mål

Af Kristian Lund d. 09 april 2019

Det må være med en slagskygge af frustration, at Lægeforeningen i disse dage samles til sit årlige Lægemøde, denne gang i Aalborg. Det er som om, at politikerne er holdt op med at lytte til lægerne, inden de træffer deres beslutninger.

Sundhedsvæsenet har alt for beskeden evidens for behandlingen af patienter

Af Kristian Lund d. 02 april 2019

Man gnider sig i øjnene. Kan det virkelig være sandt, at der ikke er evidens for broderparten af de behandlinger, som lægerne i dag tilbyder deres patienter? Men det er den umiskendelige konklusion på en videnskabelig artikel, som netop er publiceret i ansete JAMA.

Stor enighed: Skrigende behov for et center til svær overvægt

Af Kristian Lund d. 08 februar 2019

Svær overvægt? - jeg kommer til at tænke på, hvordan situationen var med behandlingen af type 2-diabetes for 10-15 år siden. Det er dér vi er lige nu med svær overvægt.

Sådan sagde Tina Vilsbøl, professor, overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen, og en af landets førende eksperter inden for diabetes på et symposium arrangeret af en gruppe af eksperter, som netop nu arbejder på at formulere en plan for en indsats mod svær overvægt. 

PLO vandt spillet omkring sundhedsreformen

d. 29 januar 2019

To uger er gået, siden statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter års forarbejde lancerede sin sundhedsreform, og nu står det klart, at PLO løb med den første strategiske sejr i opgøret om fremtidens sundhedsvæsen. Bevares, Lægeforeningen og sygeplejerskerne fik også milde gaver og lovning på, at der skal flere ansatte til. Men PLO har fået en langt mere central rolle som prioriteret aktør og samtalepartner, når det gælder fremtidens sundhedsvæsen - foruden flere ressourcer.

[12 3 4 5  >>  

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter