Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Det var sørens – den nye regering lover psykiatrien en ti årsplan

Skrevet af Kristian Lund d. 25. juni 2019

"Det nye håb er den alliance, der er opstået mellem behandlere, patienter og pårørende. Der er masser af ting vi ser forskelligt på. Men der er mere, der samler os. Vi vil behandle og behandles ordentligt. Vi kan gøre en verden til forskel, hvis vi nedtoner uenighederne. Hvis vi lader fællesskabet komme før os selv. Hvis vi står sammen. Skellene mellem ”dem” og ”os” er kunstige og beregnet på at holde os i ro og afvise os, når vi stiller krav. Vi kan gøre en verden til forskel, hvis vi får nogle penge til at gøre det. Det er ikke rocket science. Vi ved, hvad der skal til. Vi vil gerne gøre det ordentligt. Hvis Christiansborg vil give os midlerne."

Beklager denne ordrige indledning. Den skyldes Poul Videbech, som beskrev situationen i sin tale foran Christiansborg umiddelbart inden valget. Den rammer psykiatriens situation lige i rø… og der er ikke et ord for meget, eller for lidt.

Der, foran Christiansborg var psykiatriprofessoren optimistisk, og det er sådan set imponerende i betragtning af mange års nederlag for psykiatrien, som i uhyggelig grad underprioriteres i forhold til somatikken.

Men denne gang viser det sig at den nye regering har skrevet garantier ind i sit regeringsgrundlag om netop psykiatrien.

Regeringen lover at ”Løfte psykiatrien.”

Og sådan falder ordene: ”En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:

* Forebyggelse af psykisk sårbarhed.

* En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.

* Flere sengepladser i psykiatrien.

* En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.”

Det er gode og egentlig også temmelig konkrete løfter i hvert fald når det gælder retningen for indsatsen. Tilbage er nu at sikre at der også kommer tyngde bag dem, altså niveauet for forbedringerne – og hastigheden.

Derfor skal psykiatrien forblive på barrikaderne. Kampen er ingenlunde slut. Der skal presses på for at komme i gang. Jo før, jo bedre.

Det er trods alt ikke første gang at psykiatrien loves forbedringer – uden de har materialiseret sig. Spørg bare Poul Videbech.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter