Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Halleluja for ESC: Men forældede forløbspakker stopper fremskridtet

Skrevet af Kristian Lund d. 31. august 2019 i kategorien Behandlinger

Sidst dukkede 33.000 dedikerede hjertelæger (og andre) op til ESC i München. Blandt dem var også en større delegation af danske læger, og de havde al mulig grund til at tage afsted - akkurat som alle de andre læger fik de masser af perspektivrige input med sig hjem til gavn for det sundhedsvæsen de repræsenterer – og selvfølgelig til gavn for patienterne.

Mon ikke det går på samme måde i år i Paris, og også i år er der ganske mange danskere (497 ifølge ESCs statistik) afsted. Vi, der bliver herhjemme, har grund til at have høje forventninger til udbyttet af denne indsats.

Derfor er det dybt pinligt, at alt for få af resultaterne får mulighed for at brede sig til relevante hjørner af det danske sundhedsvæsen.

Når man ankommer til DSAM’s hjemmesider og leder efter forløbsprogrammet for Kronisk systolisk Hjerteinsufficiens, hjertesvigt, så dukker denne opsigtsvækkende advarsel: 

”OBS! Denne vejledning er mere end 5 år gammel.

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.”

Den advarsel er yderst velbegrundet – forløbsprogrammet er nemlig fra 2013 – det er seks år siden, at de videnskabelige miljøer har fundet anledning til at opdatere programmet om en så vigtig sygdom som hjertesvigt, og siden er der afdækket masser af nye behandlinger. 

Det må begrunde sig på en lægelig vurdering, men meget tilsiger, det er uforsvarligt, at denne forældede rådgivning stadig ligger på et videnskabelig selskabs hjemmeside. Den må være så gammel, at den kan give praktiserende læger en unødig tryghedsfornemmelse.

Forældelse er desværre uhyre udbredt når det gælder forløbsprogrammer, også dem som udarbejdes af regionerne og som ligger på deres hjemmesider, hvor de skal hjælpe praktiserende læger, sygehuse og kommuner med fordelingen af opgaver. Men også de er ofte forældede. På det kardiologiske område daterer forløbsprogrammet for hjertsygdomme sig fra 2015 for f.eks. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Derimod er forløbsprogrammet for Region Hovedstaden splinterny, og man sidder tilbare med den oplevelse, at alle regioner da burde have den samme, og hvorfor ikke den nye fra hovedstadsregionen.

Ja, sådan fungerer tingene ikke. Forløbsprogrammerne bliver til i samarbejde mellem de involverede parter; Almen praksis, sygehuse og kommuner. Men hvorfor skal der dog være forskel på programmernes aktualitet. Det virker uforståeligt.

En række af de andre kroniske sygdomme, som burde have opdaterede aktuelle forløbsprogrammer, er også bagud. Det gælder ikke mindst det psykiatriske område, og netop der har Sundhedsstyrelsen og landets sundhedspolitikere i øvrigt knyttet enorme forventninger til, at forløbsprogrammer kan skabe sammenhæng mellem den kommunale og regionale indsats.

De forældede programmer – også de kardiologiske - er forspildte muligheder så det forslår. Forløbsprogrammer kan netop være det vigtigste værktøj til praktiserende læger når det gælder om at opdatere deres viden på den mest operative facon.

Patienterne har for længst udpeget forløbsprogrammerne som ekstremt nyttige. Danske Patienter anser tydeligvis programmerne for have stort potentiale: ”1.7 millioner danskere har en kronisk sygdom, og halvdelen af disse har flere end én diagnose. Sundhedsvæsenet er opdelt i afgrænsede enheder, som mange patienter og pårørende oplever som fragmenterede og som noget de selv skal skabe sammenhæng imellem. Danske Patienter mener derfor, at alle patienter, der lider af en længerevarende sygdom, skal være omfattet af et forløbsprogram.”

Og det har Danske Patienter jo ret i – problemet er bare, at dette centrale værktøj har mistet sin kraft, når hverken DSAM eller kardiologerne kan finde sammen om opdateringer.

Måske skal det være denne gang, at besindige læger tager initiativ til at opdatere forløbsprogrammerne på hjerteområdet, når de kommer hjem fra Paris.

Se, så ville rejsen til Paris for alvor være alle pengene værd. Og direkte til glæde for patienterne.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter