Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kardiologernes erobringstogt i diabetes-land skaber forvirring

Skrevet af Kristian Lund d. 01. september 2019 i kategorien Behandlinger

Forholdet mellem speciallæger kommer til at blive udfordret stadigt mere i de kommende år. Det gælder ikke mindst forholdet mellem kardiologerne og endokrinologerne. Og brudfladerne bliver meget åbenlyse i år med et ESC, hvor kardiologerne har offentliggjort sine nye guidelines på diabetesområdet.

Den nye guideline om diabetes, pre-diabetes og hjertekarbehandling anbefaler, at lægerne skal droppe metformin, det dominerende førstelinje lægemiddel til type-2-diabetes, og gå direkte til det i Danmark aktuelle andetlinjevalg, nemlig SGLT2-hæmmere til patienter med høj risiko for hjertekarsygdom.

Der har skam været endokrinologer på sidelinjen til ESCs anbefalingerne. Men det forandrer nok ikke, at endokrinologerne vil blive provokeret - trods alt er patienter med type-2 diabetes med risiko for hjertekarsygdom simpelthen tyngden i deres speciale, og så byder et andet speciale ind med en temmelig bombastisk anbefaling.

Nu har diabeteslægerne i årevis anbefalet metformin som det foretrukne lægemiddel til en patientgruppe, de har specialiseret sig i, og så rager et andet speciale ind over og anbefaler andre løsninger. Det kan næsten kun skabe forvirring blandt de læger, som anbefalingerne retter sig mod.

En særlig pointe i den forbindelse er, at vi allerede har alt for mange guidelines. Som praktiserende læge må man blive komplet rundtosset over alle mulighederne. Hvad skal de egentlig holde sig til. For deres skyld burde det hele koges ned til é dokument - i stedet sker det modsatte.

Derimod har hver speciallægegruppe sin særlige vinkel på patienterne. Kardiologerne skeler til risikoen for hjertesygdomme, mens endokrinologerne vælger metformin, fordi det er billigt lægemiddel, som leverer varen hvad angår blodsukkerregulering. Metformin er de trygge ved. 

De to vinkler kan sagtens have hver sin eksistensberettigelse, men endokrinologerne synes nok ikke, det sjovt, at det ser ud som om deres anbefalinger skyldes tryghed (og måske pris), og ikke patienternes tarv, mens kardiologerne nu kan være 'hellige' og alene skele til lægemidlernes effekt.

Endokrinologerne kommer til at fremstå som budgetbisser, mens kardiologer fører sig frem som patienternes sande advokater. Den sammenligning er aldrig sjov.

Men tiden løber fra disse specialiseringer. Hvis endokrinologerne havde været frækkere og mindre hensynsfulde, så kunne de med støtte fra udvalgte kardiologer have udarbejdet en guideline til hjertepatienter med diabetes, og nået frem til andre valg end kardiologerne gør. 

Det kunne de med god grund have gjort. Trods alt er SGLT-2 hæmmere groet i en diabetes-baghave. Men sådan tænker endokrinologer ikke, og derfor bliver de pressede i dette kapløb. Snart kan der opstå nye territorialkrige. Hvis ikke de passer på, risikerer endokrinologerne nemlig at blive overhalet af nefrologerne om kort tid, nu da det viser sig, at nogle af type-2-diabetes lægemidlerne har endog særdeles gunstig indflydelse på patienternes nyre-risici.

I det hele taget er der al mulig grund til at tro, at lægespecialerne i fremtiden kommer til at konkurrere betydeligt mere med hinanden end man drømmer om i dag.

Kardiologerne er også pressede, f.eks. fra onkologien og hæmatologien. To specialer, der arbejder med lægemidler som ikke har de samme kardiologiske bivirkninger man kender fra de ældre lægemidler.

Der er ingen grund til at forhindre denne nye konkurrence mellem specialerne. De er kun sunde, når man ser på patienternes behov, f.eks. kan konkurrencen ægge til nytænkning og hurtigere ibrugtagning af nye lægemidler.  Men ser man på almen praksis og behovene dér, så er der godt nok brug for samarbejde eller ligefrem censur. De praktiserende læger har i forvejen svært ved at følge med – når det fyger med guidelines fra alle mulige specialer, så lades de simpelthen i stikken.

Derfor må specialerne i gang med et samarbejde, og det haster.

Jo, det er fornøjeligt og aparte med lægespecialer i kamp med hinanden. Men patienterne lades i stikken.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter