Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stor enighed: Skrigende behov for et center til svær overvægt

Skrevet af Kristian Lund d. 08. februar 2019

Svær overvægt? - jeg kommer til at tænke på, hvordan situationen var med behandlingen af type 2-diabetes for 10-15 år siden. Det er dér vi er lige nu med svær overvægt.

Sådan sagde Tina Vilsbøl, professor, overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen, og en af landets førende eksperter inden for diabetes på et symposium arrangeret af en gruppe af eksperter, som netop nu arbejder på at formulere en plan for en indsats mod svær overvægt. 

Symposiet foregik på på Novo Nordisks konferencecenter Favrholm ved Hillerød.

Tilstede var over 70 fagpersoner, endokrinologer, kardiologer, lungemedicinere, sygeplejersker, psykologer, psykiatere, fysio- og ergoterapeuter, kort sagt alle dem, som med et forfærdeligt og tyndslidt ord kaldes ildsjæle, når det gælder indsatsen mod svær overvægt. 

Formålet var at drøfte et såkaldt visionspapir om det videre arbejde: Skal det foregå i ét nationalt videnscenter for svær overvægt eller en anden type organisering eller i regionale tværfaglige overvægtscentre. 

Visionspapiret er skrevet af en gruppe fagpersoner sammensat af Jens Meldgaard Bruun, adjungeret professor og overlæge ved Regionshospitalet Randers og Københavns Universitet, og Per Nielsen, landsformand for Adipositasforeningen.

Her er holdet, som repræsenterer de mest relevante kompetencer, og læg mærke til bredden. Den fortæller om de omfattende følgesygdomme til overvægt. Holdet er det tætteste man kommer på et landshold i disciplinen svær overvægt:

- Pia Beck, ergoterapeut og klinisk researcher, Vendlet

- Pia Christensen, adjunkt, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

- Trine Klindt, næstformand i Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FaKD)

- Lene Meyer, psykolog, Dansk Psykologforening

- Filip Krag Knop, professor, overlæge, ph.d. og forskningsleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

- Anne Tjønneland, professor og forskningsleder, Kræftens Bekæmpelse

- Philip Tønnesen, overlæge, dr.med, lungemedicin

- Jakob Kjellberg, programleder for sundhed, VIVE

- Dorthe Greve Jørgensen, klinisk sygeplejerske, Hvidovre Hospital

- Frede Lyck, almen praktiserende læge med praksis i Solrød Strand

- Morten Bøttcher, overlæge, ph.d., hjertemedicin, Hospitalsenheden Vest

- Bent Hansen, tidligere formand i Danske Regioner, rådgiver for LEAD Agency

Forsamlingen nåede nu ikke frem til en konklusion. Men der blev argumenteret for begge løsninger. Til gengæld var der enighed om, at der er et skrigende behov for en indsats, enten regionalt eller nationalt.

Sten Madsbad, professor og ledende overlæge på Hvidovre Hospital forudså, at der ikke er lang tid til at personer med svær overvægt kan tilbydes lægemidler, som kan reducere deres vægt med 20 procent: "Når det sker så vil det blive en kæmpe udfordring for sundhedsvæsenet af patienterne vil forlange at få dem," sagde han.

Og situationen unægtelig være ændret i forhold til de aktuelle muligheder for at hjælpe personer med svær overvægt - de er nemlig uhyre beskedne. Som en praktiserende læge Frede Lyck sagde, så er han - og med ham mange andre kollegaer - tilbageholdende med at italesætte problemet. Han kaldte det "berøringsangst". 

”Når en patient henvender sig af helt andre grunde, kan jeg så tillade mig at nævne problemet? Det er også en hurdle, at overvægt ikke er defineret som en sygdom, for hvornår er det behandlingskrævende at veje for meget. Er det udtrykt i et tal på BMI-skalaen, eller først når der opstår følgesygdomme?”

Når Danmark får centre til at håndtere svær overvægt, regionalt eller nationalt, er det ikke mindst den slags helt fundamentale spørgsmål, som skal besvares. Først når svær overvægt opfattes som en sygdom, kan sundhedsvæsenet komme i gang med at løse problemerne.

Akkurat som det er sket med type 2-diabetes.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Comments (1)

  • Speciallægeselskabet Funch-Jensen ApS

    Speciallægeselskabet Funch-Jensen ApS

    08 februar 2019 at 17:08 |
    Jeg synes, at det er rigtig godt, at der er en gruppe der vil arbejde i dybden på dette alt for forsømte område. Det er også rigtig fint, at det er en tværfaglig gruppe. Men det er en stor mangel, at der ikke er fundet plads til repræsentation af kirurgi - det vil nødvendigvis betyde, at den færdige rapport vil være insufficient.

    reply

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter