Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tallene er elendige, men Freitag jubler

Skrevet af Kristian Lund d. 20. marts 2016 i kategorien Behandlinger

Så har Lægeforeningen og dens søjler igen gennemført en tilfredshedsundersøgelse, og den vækker jubel - men ganske uden grund.

”Det er naturligvis godt, at vi overordnet står med en høj medlemstilfredshed, der stort set er på samme niveau som i 2012. Det er tydeligt, at medlemmerne synes, de får en god og kompetent hjælp fra sekretariatet, når de henvender sig. Og der er stor tilfredshed med vores medlemskommunikation,” siger PLO's formand Christian Freitag.

Men man kan blive usikker på, om han har læst sin egen undersøgelse.

Undersøgelsen er gennemført af det uafhængige analysefirma MSI Research, som er specialiseret i at foretage tilfredshedsundersøgelser i medlemsorganisationer. MSI Research gennemførte en tilsvarende undersøgelse i 2012.

Den nye undersøgelse viser, at medlemstilfredsheden hos PLO’s medlemmer ligger på indeks 62. Det er to point lavere end ved målingen i 2012. Men nok så væsentligt er det, at indeks 62 er decideret svagt resultat bedømt med udgangspunkt i den skala som MSI Research bruger til at bedømme indsatsen. Bedst på denne skala er indeks 80-100, der svarer til Meget højt niveau. Med 62 procent lander PLO i feltet, som instituttet kalder Middel niveau. Men tallet er en brøkdel fra dumpeniveauet fra indeks 55 til 59.

I det hele taget er det en tendens i sundhedssektoren, at lægerne ikke inviteres med, når beslutningerne skal træffes. I det nye Medicinråd, som skal bestemme, hvilke lægemidler patienterne skal have, har de lægevidenskabelige selskaber bare en eneste repræsentant af en forsamling på 21.

Kristian Lund

På det punkt må kollegaerne i FAS være decideret skræmte. FAS kommer ud med indeks 55, altså dumpekarakter. Men det ville være løgn at sige, at foreningen erkender problemerne i sin kommunikation til medlemmerne om denne undersøgelse, som ellers har kostet rigtig mange penge. Faktisk nævnes dette centrale tal overhovedet ikke.

Værst står det til med speciallægernes vurdering af FAS' politiske indflydelse. Dér får FAS indeks 52 og det er altså dumpekarakter.

Men netop på det punkt klarer PLO sig ikke meget bedre. PLO er i indeks 55. PLO's medlemmer er altså næsten lige så skeptiske som deres kollegaer i foreningen af speciallæger, når det gælder indflydelse.

Man forstår det godt. Det er ikke mere end nogle dage siden at DSAM udsendte en pressemeddelelse, hvor formanden - med rette - protesterede over, at Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL i fællesskab har udarbejdet nye retningslinjer for behandlingen af børn med ADHD, og i den forbindelse har pålagt almen praksis en række nye opgaver med opfølgning af denne patientgruppe.

Men de praktiserende læger er end ikke blevet hørt: ”Jeg synes, det er problematisk, at vi som selskab ikke er blevet taget med på råd, når vi er en central aktør i de nye retningslinjer. Det er i sidste ende patienterne, der kommer i klemme, og det er jeg rigtig ked af, da de fortjener højt kvalificeret behandling,” siger formanden for DSAM, Anders Beich.

Heller ikke da det danske sundhedsvæsen skulle involvere de praktiserende læger i kræftopfølgning blev de reelt involveret - og nu er det projekt mere end et halvt år forsinket i forhold til de planer, som Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner havde, og den forsinkelse er dømt til at blive endnu større. Om kort tid får de praktiserende læger sikkert skylden for forsinkelsen. Sådan plejer det at gå. Men intet blev jo gjort for at involvere dem i beslutningerne.

I det hele taget er det en tendens i sundhedssektoren, at lægerne ikke inviteres med, når beslutningerne skal træffes. I det nye Medicinråd, som skal bestemme, hvilke lægemidler patienterne skal have, har de lægevidenskabelige selskaber bare en eneste repræsentant af en forsamling på 21.

Men i det tilfælde er lægerne gået i fælden med øjnene vidt åbne. Lægeforeningen - altså FAS og PLO’s storebror - har nemlig valgt at være alliancepartner til Danske Regioner, og foreningens eneste reaktion på regionernes plan er fortsat at rose Danske Regioner for udspillet, som ellers ydmyger lægerne ved at fratage dem indflydelse på et område, hvor de er eksperterne.

Så kan det ikke nytte, at PLO - og altså også FAS og også Lægeforeningen - får det til at se ud som om alting er lyserødt.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Comments (2)

 • Christian Freitag

  Christian Freitag

  01 april 2016 at 07:59 |
  PLO jubler ikke

  Kristian Lund skriver i en kommentar 20. marts om PLO’s medlemstilfredsunder-søgelse: ”Tallene er elendige, men Freitag jubler”. Begge dele er forkert.
  Undersøgelsen viste, at den generelle tilfredshed med PLO blandt vores medlem-mer ligger på indeks 62. At Kristian Lund udlægger det som ”et decideret svagt resultat”, må stå for hans egen regning. Resultatet er bare ét indekspoint under gennemsnittet for AC-organisationer.
  Det er også misvisende at skrive, at jeg ”jubler”. I min kommentar på PLO’s hjemmeside udtrykker jeg glæde over, at medlemmerne synes, de får en god og kompetent hjælp fra sekretariatet, når de henvender sig. Jeg fremhæver også, at medlemmerne synes, vi kan gøre det bedre, når det gælder interessevaretagelse og image. Det er jeg i øvrigt helt enig med medlemmerne i.
  Når man tænker på den politiske uro, der har præget vores område siden seneste måling i 2012, er det meget naturligt, at medlemmernes tilfredshed er faldet med to indekspoint. Jeg ville faktisk have troet, at der var sket et større fald i medlems-tilfredsheden.
  Til gengæld er medlemmernes loyalitet over for PLO i samme periode steget og ligger på et meget højt niveau (indeks 83, som er 12 point højere end gennemsnit-tet for AC-organisationer). Det vil jeg som formand have lov til at glæde mig over – uanset om det falder i Kristian Lunds smag!

  reply

 • Søren Meng

  Søren Meng

  06 november 2017 at 16:19 |
  Tillykke med det Christian.

  reply

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter