Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tidlig intervention kræver politisk opbakning

Skrevet af Kristian Lund d. 19. september 2019

Nej, der er ingen tvivl om, at medicinalindustrien har våde drømme om tidlig intervention.

Indlysende er der penge i skidtet. Men der samler sig dog også en stadig bedre sag set med patienternes øjne.

Her på EASD dukkede VERIFY-studiet op med det budskab om, at der er store fordele ved at sætte ind med kombinationsbehandling (i dette tilfælde DDP4-hæmmeren, vildagliptin, sammen med standardbehandlingen, metformin) straks efter debut med T2D.

Denne kombinationsbehandling halverede risikoen for at miste blodsukkerkontrollen (altså gå over HbA1c 53 mmol / mol (7,0 procent) eller mere, to gange) sammenlignet med metformin i monoterapi.

Sådanne studier er der flere af, f.eks. med SGLT-2 hæmmere og insulin, og der er al mulig grund til at tro, at medicinalindustrien vil sætte ind med yderligere investeringer i studier af tidlig intervention.

Der er ikke lang tid til, at man må overgive sig og erkende, at konceptet kan betale sig regnet i sundhed. Desværre koster tidlig intervention mange penge, og det bliver den store barriere, snarere end skepsis overfor at det virker. 

Derfor er det et samfundsanliggende. Det er ikke bare et anliggende for lægerne og deres patienter. Konceptet kræver politisk opbakning, nærmest som et vaccinationsprogram. Der skal også sættes penge af.

Endnu er vi måske ikke helt i mål, men det sker snart, og så vil det vise sig at være en storartet investering.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter