Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Psykiatriplan fik stor opbakning på konference

Pakkeforløb i psykiatrien efter model fra kræftpakkerne. En ligestilling af psykiatri og somatik - bl.a. via en afstigmatisering af psykisk sygdom. En enstemmig bøn til politikerne om at bakke planen op - ikke mindst økonomisk. Og så et konkret forslag om et nationalt psykiatriråd.

Kræftvaccine kan bruges mod modermærkekræft

Patienter med udbredt modermærkekræft kan nu blive behandlet med en kræftvaccine i kombination med standard immunterapi. Kombinationen øger markant effekten af behandlingen uden at øge risikoen for bivirkninger.

Dokumentation for den optimale organisering af dermatologien på vej

Behandlingen af mennesker med hudsygdomme er underprioriteret og helt forkert struktureret. I stedet vil det både samfundsmæssigt og for den enkelte patient give god mening at opprioritere sygdommen og indrette den sammenhængende med helhedssyn og tværfaglighed i fokus.

Atopisk eksem øger ikke risiko for covid-19

Intet tyder på, at mennesker med atopisk eksem har øget risiko for at få covid-19 eller blive indlagt som følge af sygdommen. De kan indtil videre roligt fortsætte deres systemiske behandling, hvis de kun har milde eller ingen symptomer, fortalte professor Jacob Thyssen ved et symposium i december. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter