Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Temadag om tryksår

Den 3. marts afholder Dansk selskab for Sårheling temadag i Aarhus. Overskriften for årets tema er Rundt om tryksår – forebyggelse og behandling.

Nyt studie om NOAK i lavdosis

Patienter på en lav NOAK-dosis har en mindre risiko for blødning med dabigatran end med apixaban eller rivaroxaban.

Hjertelungemaskine gavnlig ved langvarigt hjertestop

Patienter, som ellers ikke kan genoplives og har langvarigt hjertestop, kan overleve efter behandling ved hjælp af en hjertelungemaskine. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Dårlig mental sundhed står sjældent alene

Sammenhængen mellem dårlig mental sundhed og en lang række af både sociale og helbredsmæssige problemer dokumenteres i en ny undersøgelse fra Statens institut for Folkesundhed. Men der findes gode redskaber, der kan fremme den mentale sundhed blandt borgerne, anfører forskerne også.

Tilskud til Brilique klausuleres

En ny harmoniseret indikation for Brilique betyder, at lægemidler med indhold af ticagrelor 90 mg ændrer status fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter