Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lægeformand: Værdighed skal først i demens-indsatsen

Mens patientorganisationer og medicinalvirksomheder ønsker tidligere udredning og behandling af demens, advarer formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) Bolette Friderichsen mod yderligere sygeliggørelse af den naturlige aldring.

Almen praksis får forstærket rolle i svangreomsorgen

I nye anbefalinger om svangreomsorg har praktiserende læger en større rolle at spille. De skal i højere grad forebygge og opdage særlige udfordringer hos kvinderne - for eksempel psykisk mistrivsel.

Akne skal behandles som en kronisk lidelse

Omkring tre procent af den voksne befolkning lider i en eller anden grad af akne. Mange af dem er desuden plaget af andre hudlidelser, som den praktiserende læge med fordel kan lægge en langvarig behandlingsplan for, viser ny viden.

Sådan vil Sundhedsstyrelsen give psykiatrien et markant løft på 10 år

I dag kommer Sundhedsstyrelsen med et længe ventet fagligt oplæg til regeringens tiårsplan for psykiatrien. Styrelsen vil have psykisk sygdom ligestillet med fysisk sygdom, og nu er det op til politikerne at omsætte embedsfolkenes anbefalinger til en konkret 10-årsplan.

Flere kræftpatienter bliver hjerte-kar-patienter

Et stigende antal kræftpatienter bliver raske eller lever længere med deres sygdom. Det betyder, at flere af dem på sigt vil udvikle senfølger til behandlingen – herunder også kardiologiske senfølger som eksempelvis hjertesvigt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter