Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA om HPV-vaccinen: Fordele er større end ulemper

EMA’s bivirkningskomite har vurderet, at sammenhængen mellem svimmel- og træthedssyndromet POTS og Gardasil ikke kan bekræftes. Det kan dog heller ikke afkræftes.

Konklusionen er interessant for Danmark, fordi der i de seneste år både i de etablerede medier og på de sociale medier har været en debat om Gardasils mulige sammenhæng med POTS. Synspunktet om, at vaccineprogrammet burde sættes i bero, indtil sammenhængen kan be- eller afkræftes, har ofte været fremme.

Den nye vurdering fra bivirkningskomiteen, der består af højt kvalificerede lægemiddeleksperter, stadfæster, at vaccinen er sikker. Og denne vurdering er især interessant for Danmark da Sundhedsstyrelsen har indberettet flere tilfælde af syndromet POTS, postural, ortostatisk, takykardi-syndrom, som mulig bivirkning ved Garadasil.

De danske indberetninger indgår i EMA’s sikkerhedsvurdering.

POTS-diagnosen er forholdsvis ny, og symptomerne er blandt andet forhøjet puls og svimmelhed. Syndromet er set både hos yngre kvinder, der er blevet vaccineret med Gardasil, men også hos både mænd og kvinder, der ikke er vaccineret med Gardasil.

Der er i Danmark i alt pr. 30 september 2014 indberettet 33 tilfælde af POTS som mulig bivirkning ved Gardasil. Men det har ikke været muligt at dokumentere sammenhængen mellem vaccinen og sygdommen. Der er nu blevet vaccineret 480.000 danske kvinder med Gardasil.

Læs mere på sundhedsstyrelsen.dk

 

Tags: Gardasil, HPV-vaccine, POTS

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter