Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA om HPV-vaccinen: Fordele er større end ulemper

EMA’s bivirkningskomite har vurderet, at sammenhængen mellem svimmel- og træthedssyndromet POTS og Gardasil ikke kan bekræftes. Det kan dog heller ikke afkræftes.

Konklusionen er interessant for Danmark, fordi der i de seneste år både i de etablerede medier og på de sociale medier har været en debat om Gardasils mulige sammenhæng med POTS. Synspunktet om, at vaccineprogrammet burde sættes i bero, indtil sammenhængen kan be- eller afkræftes, har ofte været fremme.

Den nye vurdering fra bivirkningskomiteen, der består af højt kvalificerede lægemiddeleksperter, stadfæster, at vaccinen er sikker. Og denne vurdering er især interessant for Danmark da Sundhedsstyrelsen har indberettet flere tilfælde af syndromet POTS, postural, ortostatisk, takykardi-syndrom, som mulig bivirkning ved Garadasil.

De danske indberetninger indgår i EMA’s sikkerhedsvurdering.

POTS-diagnosen er forholdsvis ny, og symptomerne er blandt andet forhøjet puls og svimmelhed. Syndromet er set både hos yngre kvinder, der er blevet vaccineret med Gardasil, men også hos både mænd og kvinder, der ikke er vaccineret med Gardasil.

Der er i Danmark i alt pr. 30 september 2014 indberettet 33 tilfælde af POTS som mulig bivirkning ved Gardasil. Men det har ikke været muligt at dokumentere sammenhængen mellem vaccinen og sygdommen. Der er nu blevet vaccineret 480.000 danske kvinder med Gardasil.

Læs mere på sundhedsstyrelsen.dk

 

Tags: Gardasil, HPV-vaccine, POTS

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter