Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt pakkeforløb for lungehindekræft

Den 1. oktober 2015 indføres et nyt pakkeforløb inden for kræftbehandling. Nu er det lungehindekræftpatienter, der skal mere effektivt igennem systemet.

Herunder hører også den korrekte reaktion på en mistanke om lungehindekræft.

Formålet med det nye pakkeforløb er at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. Pakkeforløbet skal sikre, at alle patienter oplever en veltilrettelagt udredning og behandling og omfatter derfor hele forløbet, fra mistanken opstår, gennem udredning, behandling og til og med efterforløbet.

Lungehindekræft er en sjælden kræftform, og diagnosen gives årligt til ca. 100 danske patienter. Sygdommen er relateret til eksponering for asbest, og der har over de seneste årtier været en stigning i forekomsten af lungehindekræft blandt mænd. Der er regionale forskelle i forekomsten af lungehindekræft, hvilket er relateret til forskelle i den industrielle anvendelse af asbest.

Behandlingen af lungehindekræft består for de fleste patienters vedkommende udelukkende af kemoterapi, men en mindre gruppe patienter tilbydes også kirurgisk behandling i kombination med andre behandlinger.

Pakkeforløbet for lungehindekræft er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra en arbejdsgruppe sammensat af faglige repræsentanter fra regionerne, lægefaglige selskaber, medlemmer af Dansk Mesotheliom gruppe, Dansk Lungecancer gruppe (DLCG), sygeplejersker med flere.

Hent Pakkeforløb for lungehindekræft (PDF)

Tags: pakkeforløb, lungehindekræft

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter