Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye retningslinjer: Campral og samtaleterapi

I en ny national klinisk retningslinje anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alkoholafhængige personer får tilbudt familieorienteret alkoholbehandling.

Retningslinjeren indeholder farmakologiske anbefalinger, der skræddersyes til, om patienten ønsker at stoppe helt med alkohol eller patienten ikke ønsker totalt afholdenhed.

Til patienten, der ønsker afholdenhed, anbefaler styrelsen Campral (acamprosat) som supplement til samtalebehandling. Og til den afhængige, der ikke har den målsætning at stoppe, anbefales at tilbyde Naltrexon (natltrexon). Antabus (disulfiram) og Selincro (nalmefen) bør ifølge anbefalingen kun tilbydes efter nøje overvejelse, da effekten efter styrelsens mening er usikker og der kan være bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden adfærdsterapeutisk familieterapi og at behandlingsforløb som udgangspunkt planlægges af tre måneders varighed. Desuden anbefales, at der tilbydes efterbehandling, når det egentlige behandlingsforløb er afsluttet.

 

Læs mere på Sundhedsstyrelsen.dk

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter