Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye retningslinjer: Campral og samtaleterapi

I en ny national klinisk retningslinje anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alkoholafhængige personer får tilbudt familieorienteret alkoholbehandling.

Retningslinjeren indeholder farmakologiske anbefalinger, der skræddersyes til, om patienten ønsker at stoppe helt med alkohol eller patienten ikke ønsker totalt afholdenhed.

Til patienten, der ønsker afholdenhed, anbefaler styrelsen Campral (acamprosat) som supplement til samtalebehandling. Og til den afhængige, der ikke har den målsætning at stoppe, anbefales at tilbyde Naltrexon (natltrexon). Antabus (disulfiram) og Selincro (nalmefen) bør ifølge anbefalingen kun tilbydes efter nøje overvejelse, da effekten efter styrelsens mening er usikker og der kan være bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden adfærdsterapeutisk familieterapi og at behandlingsforløb som udgangspunkt planlægges af tre måneders varighed. Desuden anbefales, at der tilbydes efterbehandling, når det egentlige behandlingsforløb er afsluttet.

 

Læs mere på Sundhedsstyrelsen.dk

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter