Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserPeter Gøtzsche klager til Pressenævnet

Professor og direktør for Nordic Cochrane Centre, Peter Gøtzsche, klager til Pressenævnet over artikler, der har været bragt i Medicinsk Tidsskrift og i Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Peter Gøtzsche mener, at de to tidsskrifter har bragt ’en lang række usande og ærekrænkende oplysninger’ om hans embedsførelse. 

"Det ligner en nøje planlagt kampagne, hvis ultimative formål synes at være at få lukket det Nordiske Cochrane Center, som jeg er chef for, og at få mig fyret. Da kampagnen indtil nu ikke har ført til det ønskede resultat, forventer jeg, at kampagnen vil fortsætte," skriver Peter Gøtzsche bl.a. i en 17 sider lang klage. 

Sundhedspolitisk Tidsskrift og i Medicinsk Tidsskrift har siden foråret 2017 i flere artikler bl.a. skrevet, at Gøtzsche bruger Cochrane-penge til at fremme private forretninger, hvilket Peter Gøtzsche afviser.

"Fristen for at klage til Pressenævnet er 12 uger, hvilket kun tillader mig at klage over 3 artikler fra 7. december 2017 og 3 artikler fra 23. februar 2018, men jeg håber, Pressenævnet har forståelse for, at jeg prøver at skabe en sammenhæng ved kort at nævne, hvad der gik forud," skriver Peter Gøtzsche.

De seks artikler, Peter Gøtzsche dermed klager over er:

Kræftens Bekæmpelse: Cochrane manipulerer og vildleder bevidst danske kvinder

Det herreløse Cochrane Center og den ustyrlige chef

EU-ombudsmanden tilbageviser Gøtzsches klager

Flemming Møller Mortensen: ”Det er smerteligt og foruroligende, hvis Cochrane mister sin troværdighed”

Liselott Blixt: Stærkt kritisk, at Gøtzsche bruger Cochranes penge på markedsføring af egne bøger

Region beder regionscentre tage afstand fra Peter Gøtzsches holdning til psykofarmaka

Pressenævnet er et offentligt, uafhængigt nævn, der træffer afgørelser i klager over medier. Nævnets medlemmer er fra medier og offentligheden, og formandskabet består af dommere og advokater. Ifølge medieansvarslovens § 49 kan Pressenævnet pålægge et medie at offentliggøre nævnets kendelse.

Kristian Lund, som er chefredaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift og i Medicinsk Tidsskrift, skal nu komme med en udtaelselse til Pressenævnet, som så vil behandle sagen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på ca. tre måneder. 

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter