Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Antallet af reumatologer stiger kraftigt de kommende år

Som reumatolog kan du se frem til en masse nye kolleger i løbet af de næste to årtier. I 2045 vil der være næsten dobbelt så mange reumatologer, som der er i dag.

Det viser en ny prognose fra Sundhedsstyrelsen.

Prognosen gælder for årene 2021-2045 og beskriver, hvordan udviklingen har været på det lægelige arbejdsmarked, og hvordan udbuddet af læger og speciallæger forventes at udvikle sig.

For reumatologer vil antallet stige støt over de næste 20 år, hvor der i 2045 vil være 540 sammenlignet med de nuværende 279. Det er en stigning på 94 procent. 

”Det er godt at se, at der kommer flere læger og speciallæger de kommende år. Når antallet af læger og speciallæger stiger mere end befolkningstallet, bliver vi bedre rustet til at tage vare på det stigende behov for sundhedsydelser i de kommende år, hvor befolkningssammensætningen ændrer sig, og der kommer relativt flere ældre,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Steen Dalsgård Jespersen.

Prognosen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. 

Flere læger på tværs af specialer

Det er ikke kun patienter med inflammatoriske reumatologiske sygdomme, der kan komme til at se flere reumatologer på afdelingerne. Stigningen i speciallæger ses også i andre specialer, som behandler inflammatoriske sygdomme som gastroenterologi og hepatologi, endokrinologi og oftalmologi, hvor stigningen er henholdsvis 84 procent, 70 procent og 49 procent.

Stigningen forventes at ske inden for næsten alle specialer, men i nogle specialer vil antallet af læger blive mere end fordoblet. Udover inflammatoriske sygdomme vil det ske inden for: Akutmedicin, arbejdsmedicin, børne- og ungdomspsykiatri, geriatri, lungesygdomme, klinisk biokemi, klinisk farmakologi, klinisk genetik, klinisk onkologi og psykiatri. I almen medicin forventes en vækst på 80 procent fra 2021 til 2045.

Der vil ifølge Sundhedsstyrelsens prognose være i alt 12.380 flere specialuddannede læger i 2045 sammenlignet med 2021, hvilket er en stigning på 74 procent. 

Det øgede antal læger betyder, at antallet af læger pr. 1.000 indbyggere stiger fra 4,8 læger til 7,3, mens antallet af speciallæger forventes at stige fra 2,9 speciallæger til 4,7.

Flere ældre og kronikere

Andelen af personer over 60 år ventes at stige fra cirka 24 procent i 2019 til at udgøre cirka 29 procent af befolkningssammensætningen frem mod 2045. Særligt forventes antallet af personer over 80 år at stige frem mod 2045 fra at udgøre cirka fire procent af befolkningen i 2019 til at udgøre cirka otte procent i 2045. 

Andelen af befolkningen, der lever med en eller flere kroniske lidelser stiger i takt med alderen, og for personer i aldersgruppen 65-69 år lever cirka 40 pct. med mere end én kronisk sygdom. Særligt for personer over 80 år lever en stor andel (70 procent) med mere end én kronisk sygdom.

Plan for uddannelsesstillinger på vej

Lægeprognosen danner også grundlag for den efterfølgende dimensioneringsplan, som beskriver, hvordan uddannelsesstillingerne skal fordeles mellem de lægelige specialer og geografisk henover landet. Den forventes klar i løbet af foråret 2023.

Dimensioneringen af lægeuddannelsen på de fire universiteter er aktuelt 1.395 uddannelsespladser årligt med 509 studerende på Københavns Universitet, 288 på Syddansk Universitet, 448 på Aarhus Universitet og 150 studerende på Aalborg Universitet. Optaget på bacheloruddannelsen blev i 2019 øget til 1.661 studerende, mens optaget på kandidatuddannelsen er fastholdt på 1.395 studerende.