Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Færre danskere deltager i tarmkræftscreening

Færre danskere deltager i tarmkræftscreening, viser seneste årsrapport fra Dansk Tarmscreeningsdatabase i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).  På et år er deltagelsen blandt førstegangsinviterede faldet fire procentpoint.

Skyrizi får positiv vurdering fra EMA som behandling af colitis ulcerosa

EMA’s komité for lægemidler til mennesker (CHMP) har givet en positive opinion til Skyrizi (risankizumab) som behandling af voksne med moderat til svær colitis ulcerosa, der ikke har responderet tilstrækkeligt eller ikke tåler konventionel behandling eller anden biologisk behandling.

Mild IBD udfordrer lægerne: Vi skal passe på med at overbehandle

Nylige studier peger på, at nydiagnosticeret IBD, særligt Crohns sygdom, bør behandles aggressivt for at undgå progression, men et dansk studie viser, at en væsentlig del af IBD-patienter med mild sygdom aldrig progredierer. Dem skal man undgå at overbehandle, mener forskerne bag studiet.

Børn med autoimmune sygdomme dør tidligere som voksne

Hvis man får en autoimmun sygdom som barn, har man øget risiko for at dø tidligt, viser omfattende nyt dansk studie. Årsagen kan både være sygdommen, behandlingen og den mentale belastning, der følger med en kronisk sygdom.