Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kroniske hudsygdomme medfører signifikant ringere søvn- og livskvalitet

Dårligere søvn på grund af blandt andet kløe og smerter og dermed væsentlig ringere livskvalitet for patienter, som lider af kroniske inflammatoriske hudsygdomme betyder, at søvnudredning bør indgå i retningslinjerne for behandling af voksne med disse sygdomme, fastslår forskere i nyt studie. 

Dupixent mod moderat til svær AD viser god sikkerhed og effekt

Et nyt internationalt fase III-forsøg med det biologiske præparat, Dupixent (dupilumab), viser, at behandlingen mod moderat til svær atopisk eksem hos voksne er sikker og virkningsfuld - også på lang sigt. 

Parfumestoffet limonene kan give allergi selv i små mængder

European Society Contact Dermatitis har uddelt årets ”Best Paper Award” 2019 til en artikel skrevet af Cand.med. Ph.d. Niels H. Bennike. Artiklen omhandler et forsøg fra Videncenter for Allergi om allergisk kontakteksem forårsaget af tilsætningsstoffet limonene hydroperoxider i små realistiske doser. 

Vaginal fødsel og amning mindsker ​​atopisk eksem

Et stort nyt studie har undersøgt 158.422 børn og unges journaler for at finde ud af, hvordan fødselsmåde og amningsmetoder påvirkede hvordan de unge rapporterede om antallet af allergiske tilstande gennem en periode på 18 år. 

Sådan behandles patienter med atopisk eksem forskelligt i Europa

Et nyt studie baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte førende europæiske dermatologers brug af fototerapi og systemiske terapier overfor moderat til alvorligt angrebne patienter med atopisk eksem, viser store forskelle i behandlingsmetoder.

Hudlæge: Fnat-epidemien er ikke toppet endnu

Fnat har i de seneste to år bredt sig overalt i Danmark. Den smitsomme, stærkt kløende hudsygdom er både besværlig og dyr at komme af med. Kliniske erfaringer tyder på, at fnatmiderne kan være ved at blive resistente over for den gængse behandling.

Dansk studie: Flere end antaget lever med psoriasis

Psoriasis er mere udbredt end antaget. Det peger både et stort norsk og et mindre dansk studie på. Sundhedsvæsenet er ikke gearet til at behandle et stigende antal patienter, mener en af forskerne bag studiet.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Amyloid-beta en biomarkør for hjertekar-problemer

Høje niveauer af amyloid-beta i blodet kan være en vigtig indikator for hjertekar-sygdom og kan måske bruges til at udvikles til en blodprøve, der kan identificere hjerte-kar-aldring.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter