Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dokumentation for den optimale organisering af dermatologien på vej

Behandlingen af mennesker med hudsygdomme er underprioriteret og helt forkert struktureret. I stedet vil det både samfundsmæssigt og for den enkelte patient give god mening at opprioritere sygdommen og indrette den sammenhængende med helhedssyn og tværfaglighed i fokus.

Atopisk eksem øger ikke risiko for covid-19

Intet tyder på, at mennesker med atopisk eksem har øget risiko for at få covid-19 eller blive indlagt som følge af sygdommen. De kan indtil videre roligt fortsætte deres systemiske behandling, hvis de kun har milde eller ingen symptomer, fortalte professor Jacob Thyssen ved et symposium i december. 

Dermatologer efterlyser godkendte lægemidler til børn med mildere psoriasis 

Ny EU-lovgivning har sat gang i godkendelsen af lægemidler til børn. På den baggrund er der inden for de seneste år kommet behandlinger til børn med svær psoriasis, og det, der nu mangler, er flere godkendte midler til den store gruppe børn med mildere psoriasis, mener dermatologer bag en gennemgang af emnet.

TWEAK kan være et nyt mål for behandling af psoriasis

Hæmning af cytokinet TWEAK (TNFSF12) reducerer effektivt psoriasislignende inflammationer i huden hos mus. Den terapeutiske effekt svarer til at hæmme TNF og IL-17, og det tyder på et nært samarbejde mellem de tre inflammatoriske cytokiner.

Psoriasispatienter har lidt større risiko for blodpropper

 

En omfattende gennemgang af 22 kohorte studier med efterfølgende metaanalyse viser, at psoriasispatienter har 26 procent højere risiko for Venøs tromboemboli (VTE) og 27 procent højere risiko for perifer vaskulær sygdom (PVD) end personer uden hudlidelsen.

Kræftvaccine kan bruges mod modermærkekræft

Patienter med udbredt modermærkekræft kan nu blive behandlet med en kræftvaccine i kombination med standard immunterapi. Kombinationen øger markant effekten af behandlingen uden at øge risikoen for bivirkninger.

Akne skal behandles som en kronisk lidelse

Omkring tre procent af den voksne befolkning lider i en eller anden grad af akne. Mange af dem er desuden plaget af andre hudlidelser, som den praktiserende læge med fordel kan lægge en langvarig behandlingsplan for, viser ny viden.

Dupixent forbundet med milde covid-19-forløb

Dupixent (dupilumab) kan muligvis være nyttig til andet end målrettet behandling af moderat til svær atopisk dermatitis (AD). Et nyt studie viser, at lægemidlet mildner symptomerne på covid-19 hos AD-patienter.

Ingen øget risiko for alvorlig covid-19 ved immunhæmmende medicin

Omfattende amerikansk studie bekræfter sikkerhed ved immunsupprimerende behandling under covid-19-pandemien. Kun ét middel er forbundet med øget risiko for død efter indlæggelse med covid-19, og JAK-hæmmere ser ud til at reducere risikoen.

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter