Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Beskyttelsesudstyr under coronakrisen giver læger hudskader

Siden udbruddet af Covid-19 har tusinder af sundhedsarbejdere måttet arbejde med forskellige former for beskyttelses- og hygiejneudstyr. Men foranstaltningerne overfor coronavirus kan give svære hudproblemer hos læge og sygeplejersker.

Medicinrådet anbefaler dupilumab til børn og unge mellem 12 og 17 år

Medicinrådet mener, at Dupixent (dupilumab) giver øget sikkerhed i behandling af de 12-17 år med moderat til svær atopisk eksem (AD), som har haft utilstrækkelig effekt af optimeret lokalbehandling og én systemisk behandling eller vurderes ikke at være kandidater til nuværende systemiske behandling.

Stor oversigt: Masser af nye præparater mod atopisk eksem på vej

De senere års forskning i biologiske, systemiske og molekylære præparater mod atopisk eksem er i færd med at give resultater. De mange patienter står ifølge Christian Vestergaard, overlæge og lektor Århus Universitetshospital i dag overfor en hvirvelvind af nye og tilsyneladende mere effektive behandlingsmidler. 

Biologisk behandling af børneastma: En verden til forskel

Med de biologiske præparater, som specialister i pædiatri i dag råder over, er der ifølge klinisk professor i pædiatrisk allergologi Susanne Halken gode muligheder for bedre behandling af de store børn og unge patienter med svære allergier, astma og eksem, som hidtil har været vanskelige at hjælpe.

Biologisk AD-medicin virker tilsyneladende også på sjælden hudsygdom

Mens Dupixent (dupilumab) så småt begynder at gå sin sejrsgang som behandling af atopisk eksem (AD) stiger lægernes interesse for, om det biologiske lægemiddel også kan bruges til patienter med andre type2-inflammatoriske sygdomme. Det korte svar er indtil videre ja.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter