Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Dansk studie finder klare risikomarkører for retinopati ved type 1-diabetes

Et registerstudie baseret på 16.999 danskere med type 1-diabetes har fundet frem til, at varighed af diabetes, tilstedeværelsen af anden systemisk sygdom og brugen af blodtrykssænkende medicin er centrale risikomarkører for udvikling af diabetisk retinopati. Fundene kan bruges til at skræddersy morgendagens screening.

Diabetesforskere vil scanne hjerner for at forebygge demens

Danske og tyske forskere vil undersøge, hvorfor personer med type 2-diabetes tilsyneladende udvikler kognitive problemer og demens hyppigere end andre på samme alder uden diabetes. Ambitionen er at finde frem til forebyggelse og behandling mod Alzheimer og Parkinsons sygdom.

Færre danskere deltager i tarmkræftscreening

Færre danskere deltager i tarmkræftscreening, viser seneste årsrapport fra Dansk Tarmscreeningsdatabase i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).  På et år er deltagelsen blandt førstegangsinviterede faldet fire procentpoint.

Skyrizi får positiv vurdering fra EMA som behandling af colitis ulcerosa

EMA’s komité for lægemidler til mennesker (CHMP) har givet en positive opinion til Skyrizi (risankizumab) som behandling af voksne med moderat til svær colitis ulcerosa, der ikke har responderet tilstrækkeligt eller ikke tåler konventionel behandling eller anden biologisk behandling.

Forsker i AI og hudsygdomme: ChatGPT4o kan være en initial hjælp i almen praksis

Den nye ChatGPT-model (GPT4o) svarer meget lig specialister i en diagnostisk test foretaget af Medicinske Tidsskrifter i samarbejde med dermatologer fra Københavns Universitet. Men det er risikabelt at lade sig forblænde af de store sprogmodellers imponerende resultater, advarer Kenneth Thomsen, der forsker i kunstig intelligens (AI) og dermatologi.