Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Biologisk behandling viser gode takter til behandling af KOL

I et fase III-forsøg har Dupixent (dupilumab) demonstreret en statistisk signifikant reduktion i eksacerbationer sammenlignet med placebo, ligesom den biologiske behandling har vist en hurtig og signifikant forbedring i lungefunktion og har påvist væsentlige forbedringer i livskvalitet og luftvejssymptomer hos patienter med KOL.

Tilskud af D-vitamin viser ingen effekt på psoriasis

Et randomiseret, placebo-kontrolleret klinisk forsøg, der omfattede patienter med plaque psoriasis med en PASI-score på over 0, har ikke vist forbedring af hudlidelsen efter tilskud af D-vitamin.

Depression i familien øger risikoen

Familiehistorien har en stor betydning for udviklingen af depression. Af et nyt studie fremgår det, at børn og unges risiko for at få alvorlig depression øges, når et eller flere familiemedlemmer lider af svær depression.