Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Professor: Der er god evidens for at stigmatisering af psykisk sygdom kan mindskes

Diskrimination i form af social eksklusion er det primære element i den stigmatisering, som mennesker med psykiske lidelser udsættes for. Men med stadig mere forskning på området, har vi i dag en høj grad af evidens for, at det via en målrettet indsats faktisk kan lykkes at rykke ved opfattelserne i den rigtige retning.

Det antipsykotiske middel Rxulti godkendt til unge i USA

Lægemidlet Rxulti (brexpiprazol) er i USA nu godkendt til behandling af unge ned til 13 år. Det er det første sted midlet godkendes til unge. Herhjemme er Rxulti godkendt til behandling af skizofreni hos voksne.

Psykiatriplan fik stor opbakning på konference

Pakkeforløb i psykiatrien efter model fra kræftpakkerne. En ligestilling af psykiatri og somatik - bl.a. via en afstigmatisering af psykisk sygdom. En enstemmig bøn til politikerne om at bakke planen op - ikke mindst økonomisk. Og så et konkret forslag om et nationalt psykiatriråd.

Dokumentation for den optimale organisering af dermatologien på vej

Behandlingen af mennesker med hudsygdomme er underprioriteret og helt forkert struktureret. I stedet vil det både samfundsmæssigt og for den enkelte patient give god mening at opprioritere sygdommen og indrette den sammenhængende med helhedssyn og tværfaglighed i fokus.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Udsigt til handleplan for selvmord vækker glæde

Efter år med alt for høje selvmordsrater i Danmark er tiden nu kommet til at få en national handlingsplan for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. En anbefaling heraf indgår i det udspil til en 10-årig psykiatriplan, som Sundhedsstyrelsen barslede med i sidste uge.

Lægemidler sjældent skyld i dødsfald

Selvom retsmedicinere finder lægemidler, der især bruges i psykiatrien, i halvdelen af alle obduktioner, kan disse midler kun i yderst sjældne tilfælde mistænkes for at være årsagen til uventede dødsfald.

Antidepressiv medicin sænker dødelighed ved covid-19

Brugen af antidepressiv medicin øger coronasyge patienters overlevelse. Det viser et amerikansk studie, hvor man har gennemgået data fra over 83.000 mennesker smittet med Covid-19 og påvist, at de patienter, der tager SSRI-præparater har markant lavere risiko for at dø end andre.

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter