Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ulrich Fredberg er fortid på Regionshospitalet Silkeborg

Først kom en meget overraskende og lang pressemeddelelse med skarp kritik, trussel om fyring og navns nævnelse sent mandag aften. Og tirsdag eftermiddag kom så fyringen. Ulrich Fredberg er nu tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg,

Medicinrådet anbefaler dupilumab til børn og unge mellem 12 og 17 år

Medicinrådet mener, at Dupixent (dupilumab) giver øget sikkerhed i behandling af de 12-17 år med moderat til svær atopisk eksem (AD), som har haft utilstrækkelig effekt af optimeret lokalbehandling og én systemisk behandling eller vurderes ikke at være kandidater til nuværende systemiske behandling.

Nu kan ikke-indlagte coronapatienter teste ny behandling

Forskere fra Aarhus Universitetshospital tilbyder for første gang forsøgsbehandling til patienter med covid-19, der ikke er indlagt på et hospital. Det sker som led i et stort forskningsprojekt, der skal kortlægge, om et japansk lægemiddel mod halsbrand også kan kurere corona.

Her er de væsentligste præcisioner i GINA 2020 rapporten

I GINA 2020 rapport er der ikke sket bemærkelsesværdige ændringer fra 2019. Alligevel er der særligt to områder, man bør kigge nærmere på - nemlig en præcision af sidste års udmelding om brug af SABA, som ifølge GINA har resulteret i flere misforståelser.

Frede Olesen om Fredberg-sagen: Ulykkelig sag med klart ledelsessvigt

Ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, får opbakning af professor ved Forskningsenheden for almen praksis ved Aarhus Universitet Frede Olesen, der mener, at det er en ’ulykkelig’ sag, som er håndteret forkert - og at der er tale om et kæmpe ledelsessvigt.

Stor oversigt: Masser af nye præparater mod atopisk eksem på vej

De senere års forskning i biologiske, systemiske og molekylære præparater mod atopisk eksem er i færd med at give resultater. De mange patienter står ifølge Christian Vestergaard, overlæge og lektor Århus Universitetshospital i dag overfor en hvirvelvind af nye og tilsyneladende mere effektive behandlingsmidler. 

COVID-19 sender svær astmasyge hurtigere i hjemmebehandling

På Allergi Center AUH, Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital har coronaepidemien sendt flere svær astmasyge hurtigere i hjemmebehandling med biologisk medicin. Det sikrer, at patienterne ikke bliver udsat for potentiel smitterisiko ved besøg på hospitalet.

Forskere på jagt efter genetiske markører ved tarmsygdomme

Årsagen til de inflammatoriske tarmsygdomme Crohns sygdom og colitis ulcerosa er stort set ukendt, men studier har vist, at gener spiller en rolle. Nu vil danske forskere forsøge at finde genetiske markører, som kan forudsige sygdomsforløbet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter