Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

I Nordjylland er man forberedt på det værst tænkelige

Rundt om i psykiatrien sker det lige nu, at patienter selv aflyser behandlinger af frygt for coronasmitten. Men foreløbig er det generelle billede, at psykiatrien holder covid-19 på god afstand, idet hverken patienter eller personale endnu er blevet syge.

Flere sygemeldinger end normalt i Region Hovedstaden Psykiatri

I Region Hovedstaden er psykiatrien påvirket af situationen som følge af coranavirussens spredning. Men ikke i svær grad, selvom der eksempelvis er flere sygemeldinger blandt personalet end normalt, og det meste af det administrative personale er sendt på hjemmearbejde.

Undersøger cannabisolies effekt mod psykoser

Måske kan CBD – cannabidiol – blive en stor hjælp til patienter med dobbeltdiagnoser, håber Lone Baandrup, der er klinikchef på Psykiatrisk Center København, som har modtaget flere støttekroner til et nyt studie.

Forskning i psykisk sygdom skal opprioriteres

I en tid, hvor medarbejderne i psykiatrien har meget travlt, og der er pres på kapaciteten, er risikoen, at forskning og uddannelse rundt omkring bliver nedprioriteret. Derfor er der behov for tilførsel af ressourcer, så der bliver plads til mere forskning.

To nye melatoninpræparater godkendt

Et lille skridt på vejen i den rigtige retning. Sådan karakteriserer Allan Hvolby, der er overlæge og ph.d. i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg, nyheden om, at to nye typer melatonin er godkendt herhjemme.

Råd om bedre livsstil virker ikke ved alvorlig psykisk sygdom

Det nytter ikke at forsøge at ændre livsstilen hos mennesker med alvorlig psykisk sygdom. Et nyt dansk studie viser således, at fokus på kost og fysisk aktivitet kun reducerer BMI med 0,63, og at effekten aftager hurtigt. 

Psykiatrien i Region Midt: Corona udfordrer os nu på flere måder

I takt med at situationen med coronasmitte ser ud til at trække ud, stiger bekymringen rundt om i regionerne for at presset på de psykiatriske skadestuer tager til. For som det ser ud nu, betaler de psykisk syge og sårbare en mentalt meget høj pris. Både dem med depression, skizofreni, OCD, dobbeltdiagnoser eller andre lidelser.

NICE siger nej til esketamin

Den engelske sundhedsmyndighed NICE har valgt ikke at anbefale brugen af næsesprayen Spravato (esketamine) til behandling af depression.

Amyloid-beta en biomarkør for hjertekar-problemer

Høje niveauer af amyloid-beta i blodet kan være en vigtig indikator for hjertekar-sygdom og kan måske bruges til at udvikles til en blodprøve, der kan identificere hjerte-kar-aldring.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter