Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Depression i familien øger risikoen

Familiehistorien har en stor betydning for udviklingen af depression. Af et nyt studie fremgår det, at børn og unges risiko for at få alvorlig depression øges, når et eller flere familiemedlemmer lider af svær depression.

Langtidsbehandling med methylphenidat er sikker

Mange psykiatere har længe efterlyst studier, der over en længere periode ser på effekten af methylphenidat til børn og unge med ADHD. Og nu ligger det første studie af denne art klar.

Trods Medicinrådsgodkendelse: Læger holder tilbage med brug af esketamin

Selvom Spravato (esketamin) i januar i år fik en anbefaling fra Medicinrådet til brug for indlagte patienter i akut øget selvmordsrisiko er midlet endnu ikke rigtig taget i brug. Det skaber utilfredshed blandt patienterne, mens nogle læger venter på en vejledning om brugen af det, og andre mener, at indikationen simpelthen er forkert.

Nye tiltag skal fremme brugen af lithium

Med det formål at gøre læger trygge ved at bruge lægemidlet lithium til patienter med bipolar lidelse, er internationale eksperter gået i gang med bl.a. at producere guidelines, som er målrettet håndteringen af bivirkninger. De skal ses som et supplement til øvrige guidelines for anvendelsen af lithium.

Pandemiens effekt på den mentale tilstand er mere nuanceret end som så

Siden COVID-19 hærgede har flere studier vist, at befolkningernes mentale tilstand forværredes under pandemien. Nu peger et nyt studie imidlertid på, at der i stedet for en mental sundhedskrise har været et højt niveau af modstandskraft under COVID-19 og kun minimale forandringer i psykiske symptomer.

Undersøgelse: Tilfredsheden med børne- og ungepsykiatrien daler

Der er plads til forbedringer i psykiatrien. God plads endda. Og meget bedre plads end i somatikken. I hvert fald hvis man spørger patienter og deres pårørende. I en spørgeskemaundersøgelse svarer i snit syv ud af ti at de er tilfredse med psykiatrien, mens det tilsvarende tal for somatikken er næsten ni af ti.

Depression giver dårligere hukommelse

Har man depression er man i risiko for også at have en dårligere hukommelse. Især hvis man lider af moderat til svær depression. Her viser et nyt dansk studie, at patienterne har op til 10 procent mindre af serotonin-4-receptoren i hjernen end raske forsøgspersoner. 

Tredobling af antal voksne på ADHD-medicin

Udviklingen i forbruget af medicin mod ADHD følger en stadig stejlere kurve. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser en tredobling af antal voksne på ADHD-medicin over de seneste ti år med den markant største stigning alene de seneste to år.

Det betaler sig at give familier med psykisk sygdom en særlig støtte

For første gang har forskere afprøvet en model for støtte til familier, hvor en eller begge forældre lider af alvorlig psykisk sygdom. Det er sket i det danske såkaldte VIA Family projekt, hvor det indledende studie - VIA Family 1.0 - netop er afsluttet.

Kunstig intelligens i psykiatrien skal skabe skræddersyede behandlinger

Skridt for skridt nærmer forskerne sig en praktisk anvendelse af kunstig intelligens i psykiatrien. Senest er forskere i et nyt studie lykkedes med at finde en computermodel, som kan forudsige risiko for forskellige psykiske lidelser med stor nøjagtighed, kun baseret på registerdata og genetiske data. Mest forudsigelige var de alvorligste sygdomstilfælde.

Overlægeforeningen: Uro og vold er et stigende problem i psykiatrien

Mangel på personale og senge i psykiatrien har øget andelen af vold og uro i psykiatrien. Det skaber et dårligt arbejdsmiljø og forstærker afvandringen af læger. Og problemerne bliver ikke mindre, ifølge Overlægeforeningen, som mener, tidspunktet er kritisk i forhold til at få realiseret den 10-årsplan for psykiatrien som for længst er vedtaget.