Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antal henvisninger til psykiatrien efter covid-19 slår alle rekorder

Alene siden sidste sommer er antallet af henvisninger til Region Hovedstadens Psykiatri steget med ikke mindre end 27 pct. Og selvom man i psykiatrien havde regnet med en stigning som følge af coronapandemien, er det i den grad kommet bag på alle, hvor stor stigningen er blevet.

Mange stopper hurtigt med at tage deres ADHD-medicin

Op mod halvdelen, der får medicin mod ADHD, stopper med at tage medicinen inden for to år efter behandlingens start. Det gælder især dem, der også har en anden psykiatrisk diagnose.

Cannabis øger risiko for skizofreni

Mennesker, der misbruger cannabis, er i dag i større risiko end nogensinde for at udvikle skizofreni. Det viser ny dansk forskning, der føjer til den stigende evidens for en stærk sammenhæng mellem cannabismisbrug og skizofreni.

Ny forskning: At have barn med psykisk syg giver psykisk sygdom

Børn født af forældre med skizofreni og bipolar sygdom har øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom. Og nu viser ny forskning, at næsten halvdelen af de forældre, der har børn med en, der lider af skizofreni eller bipolar sygdom, selv er psykisk belastede.

Forskning i psykiatri skal styrkes med ny fond

Hvert år skal 100 mio. kr. fra de offentlige forskningsmidler reserveres til forskning alene i psykiatri. Det foreslår Psykiatrifonden, som ønsker at gøre sådan en pulje til en del af den kommende tiårsplan for psykiatrien.

Søvnbehandling gavner mange psykisk syge

Problemer med søvnen kan være en forhindring for, at psykiatriske patienter får det fulde udbytte af psykoterapeutisk behandling. Derfor giver det god mening samtidig at behandle patienterne for deres søvnproblemer.

Nye positive resultater med Brintellix

To nye studier af det antidepressive lægemiddel Brintellix (vortioxetin) er godt nyt både for patienter med svær depression alene og for dem med komorbid angst.

Diabetesmedicin forbedrer IBD-prognose

GLP-1-receptoragonister og DPP-4-hæmmere er forbundet med mindre alvorlige sygdomsforløb hos personer, som har både type 2-diabetes og IBD.

Nyt grundforskningscenter slår dørene op

På grundforskningscenteret PREDICT vil man kombinere våde og tørre sundhedsdata for at bidrage til forståelsen af inflammatoriske tarmsygdomme og skabe grundlaget for personlig medicin.

FDA kræver advarsler på visse JAK-hæmmere

Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af JAK-hæmmeren Xeljanz (tofacitinib) til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo