Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Dansk studie finder klare risikomarkører for retinopati ved type 1-diabetes

Et registerstudie baseret på 16.999 danskere med type 1-diabetes har fundet frem til, at varighed af diabetes, tilstedeværelsen af anden systemisk sygdom og brugen af blodtrykssænkende medicin er centrale risikomarkører for udvikling af diabetisk retinopati. Fundene kan bruges til at skræddersy morgendagens screening.

Diabetesforskere vil scanne hjerner for at forebygge demens

Danske og tyske forskere vil undersøge, hvorfor personer med type 2-diabetes tilsyneladende udvikler kognitive problemer og demens hyppigere end andre på samme alder uden diabetes. Ambitionen er at finde frem til forebyggelse og behandling mod Alzheimer og Parkinsons sygdom.

DSAM har et forslag til at løse restordreproblemerne med semaglutid

Novo Nordisk har fortsat svært ved at følge med efterspørgslen på semaglutid, der bliver markedsført i forskellige doser som Ozempic og Wegovy. Bolette Friderichsen, formand for DSAM, har en løsning på problemet. Lægemiddelstyrelsen peger dog på flere forhindringer på vejen. 

Overlæge: Nyresygdom kan være på vej til at blive udryddet

Resultaterne for et nyt Ozempic-studie er endnu et skridt på vejen mod at udrydde nyresygdom, mener overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen, Peter Rossing. Det anslås, at cirka hver 10. dansker lider af kronisk nyresygdom.

Patienter med type 2-diabetes ophører i meget høj grad behandling med GLP-1-RA’er

En betydelig del af patienter med type 2-diabetes er enten ikke adhærente eller frafalder behandlingen med GLP-1-receptoragonister (GLP-1-RA’er) og SGLT-2-hæmmere inden for få år efter behandlingsstart, viser real world-studier. Tallene er høje, og det taler for nye måder at monitorere i hvert fald de mest udsatte patienter, mener eksperter.

Nyt tilskud til Ozempic vil få betydning på Steno-centeret i København - men sjældent i Jylland

På Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) forbereder man sig på at skulle omlægge en del patienter fra GLP-1-RA til en billigere behandling i forbindelse med, at den nye tilskudsklausul træder i kraft. På diabetescenteret i Aarhus forventer man, at det drejer sig om ganske få eller ingen af centerets patienter, der bliver berørt.

Lægemiddelstyrelsen: Det er ikke meningen, at Ozempic-brugere skal til at søge enkelttilskud

Diabetesforeningen frygter, at det vil lægge et stort pres på sundhedsvæsenet, når op mod 50.000 diabetespatienter skal søge enkelttilskud til deres medicin, fordi de til efteråret ryger ud af gruppen, der kan få et generelt tilskud. Men Lægemiddelstyrelsen understreger, at det ikke er meningen, at de skal søge enkelttilskud, og at de næppe vil få noget ud af det, hvis de gør det.

Øjendråber kan være ny behandlingsmodalitet til diabetisk øjensygdom

SRPK1-hæmmeren EXN407 som monoterapi i dråbeform til diabetisk retinopati og diabetisk makulært ødem er veltolereret og forbundet med nedsat nethindetykkelse. Det viser data fra et fase Ib/IIA-studie, som indikerer, at øjendråber kan være en effektiv behandling mod diabetisk øjensygdom.