Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DSAM bakker op om nye tilskud på diabetesområdet

Selvom langt de fleste diabetes type 2-patienter bliver behandlet i primærsektoren, regner man i DSAM ikke med, at de nye tilskudsanbefalinger på diabeteslægemidler vil have stor effekt i almen praksis. For patienterne i almen praksis har ukomplicerede forløb, der fint behandles med billigere lægemidler, lyder det.

Muligt nyt screeningsværktøj for diabetespatienter

Koblingen mellem diabetisk neuropati som senkomplikation hos type 2-diabetes-patienter og hjerte-kar-sygdom har længe været velkendt, og nu peger en ny dansk undersøgelse på, at man allerede tidligt hos patienter med indikation på diabetisk neuropati kan påvise en øget risiko for kardiovaskulære komplikationer.

Studie tester tidlig antiviral behandling hos type 1-patienter

Internationalt samarbejde giver muskler til diabetesforskningen, og i flere interventionsstudier søger forskere nu veje til at forlænge remissionsfasen hos patienter med type 1-diabetes. Det fortæller professor og leder af forskningsgruppen ved Herlev og Gentofte Hospitals Afdeling for Børn og Unge, Jesper Johannesen.

God diabeteskontrol skal starte før graviditeten

Der bør være et mere systematiseret kontroltilbud til kvinder med diabetes, der ønsker at blive gravide, mener Ulla Kampmann Opstrup, endokrinolog og afdelingslæge på Steno Diabetes Center Aarhus. Den tidlige indsats kan mindske risikoen for misdannelser.

Metformin er svær at skubbe af tronen

Selv om talrige nye midler til type 2-diabetes er sendt ud på det europæiske marked, er det 60 år gamle lægemiddel metformin stadig førstelinjebehandling. Danske endokrinologer, der forsker i midlets effekter, vurderer dog, at metformins position er truet på længere sigt.

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter