Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Hjerte-CT-scanning skal sikre mere personlig behandling af type 2-diabetes

I både internationale og danske guidelines til risikostratificering af personer med type 2-diabetes arbejder man i dag med nogle ’grove parametre’ i forhold til hjerte-kar-sygdom. Danske forskere håber at kunne forfine parametrene ved hjælp af hjerte-­CT-scanning og således tilbyde patienterne en mere individualiseret behandling.

Tusindvis af børn er i risiko for at gå i forældrenes diabetesfodspor

En betydelig andel af danske børn og unge lever med øget risiko for at udvikle type 2-diabetes i voksenlivet, hvis en bedre forebyggelse ikke sætter en prop i udviklingen. Det viser en ny rapport, som i øvrigt også afslører markante geografiske og socioøkonomiske skævheder.

Plejesektorens håndtering af insulin skal gås efter i sømmene

Styrelsen for Patientsikkerhed indleder nu en række tilsyn i plejesektoren med fokus på håndtering af insulin. Målepunkterne har fokus på instrukser og arbejdsgange, og behandlingsstederne kan bruge dem til at gennemgå deres egen praksis på insulinområdet.

Professor: Sjældne sygdomme nedprioriteres på et forkert grundlag

Store folkesygdomme får flere midler end sjældne sygdomme både samlet og per patient. Det bør vi diskutere, siger en af Danmarks førende eksperter inden for sjældne sygdomme. Han mener, at ressourcefordelingen er til fordel for kræft og hjertekarsygdomme på bekostning af mindre kendte, men ofte meget alvorlige sygdomme.

Metformin mindsker risikoen for COVID-19-senfølger

I et stort randomiseret forsøg reducerede ambulant behandling med metformin risikoen for COVID-19-senfølger med 42 procent sammenlignet med placebo. Der var til gengæld ingen gavnlig effekt af ivermectin eller fluvoxamin.

Behandlingsrådet anbefaler sensorbaserede glukosemålere

Sensorbaserede glukosemålere bør tilbydes alle patienter med type 1-diabetes, mener Behandlingsrådet. Diabetesforeningen opfordrer til politisk handling for at udligne de kommunale forskelle på området.

Stor kommunal forskel i adgang til vigtigt udstyr for diabetespatienter

Mennesker med diabetes har langt fra den samme adgang til sensorbaseret glukosemåling i landets kommuner, viser en aktindsigt, som Diabetesforeningen har fået. I nogle kommuner får stort set alle diabetespatienter det vigtige udstyr, som anbefales af Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) – i andre kommuner får ingen.