Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flere kræftpatienter bliver hjerte-kar-patienter

Et stigende antal kræftpatienter bliver raske eller lever længere med deres sygdom. Det betyder, at flere af dem på sigt vil udvikle senfølger til behandlingen – herunder også kardiologiske senfølger som eksempelvis hjertesvigt.

Psoriasispatienter har lidt større risiko for blodpropper

 

En omfattende gennemgang af 22 kohorte studier med efterfølgende metaanalyse viser, at psoriasispatienter har 26 procent højere risiko for Venøs tromboemboli (VTE) og 27 procent højere risiko for perifer vaskulær sygdom (PVD) end personer uden hudlidelsen.

Mand får indopereret hjerte fra genmodificeret svin

Amerikanske kirurger har for første gang i verden haft held til at indoperere et hjerte fra et genmodificeret svin i et menneske. Det er et videnskabeligt gennembrud, der på sigt kan bane vejen for at hjælpe syge patienter, som har desperat brug for et organ.

Sundhedsstyrelsen genoptager overvågningen af hjerteområdet

Overgangen til det nye Landspatientregister medførte et databrud, hvilket indebar at de sædvanlige rapporter om overvågning af hjerteområdet ikke kunne udarbejdes for 2019 og 2020. Fra 2021 er det dog igen muligt for Sundhedsstyrelsen at overvåge hjerteområdet.

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter