Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Professor i kardiologi: Sundhedsstyrelsen fraråder Wegovy på forkert grundlag

Patienter med hjerte-kar-sygdom og overvægt bør sjældent tilbydes Wegovy trods blodprop-forebyggende effekt, konkluderer Sundhedsstyrelsen i ny vurdering. Afgørelsen er urimelig, siger professor Kenneth Egstrup, der mener, at styrelsen fejlagtigt har kigget på SELECT som et fedme-studie og ikke som et GLP-1-studie.

Færre med diabetes dør af hjerte-kar-sygdom

Andelen er personer med type 2-diabetes, der dør af hjerte-kar-sygdom, er næsten halveret gennem de sidste 20 år. Det betyder, at kræft i dag - ligesom for resten af befolkningen - er den hyppigste dødsårsag blandt personer med type 2-diabetes.

Stor bevilling til forskning i hjertestop uden for hospitalerne

Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Hospital har modtaget en prestigefyldt bevilling på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til at forske i nye tiltag for at forbedre overlevelsen efter pludseligt hjertestop uden for hospitalet.

Mobil stroke-enhed skal mindske ulighed i sundhed

Region Sjælland er i gang med et nyt projekt, hvor stroke-patienter skal kunne sættes i trombolyse-behandling, mens de stadig befinder sig i ambulancen. Det vil give bedre behandlingsmuligheder for patienterne i vores udkantsområder, siger professor Troels Wienecke.

Statiner kan minimere risiko for blodprop – også hos raske

Det er en lille pille – billig og stort set uden bivirkninger – men som alligevel har været diskuteret ivrigt i årevis. Og diskussionen synes evigt aktuel. Faktisk mere end nogensinde. Kardiologer står fast på solid evidens, som viser, at pillen også har god effekt på raske. Og de tager gerne ’egen’ medicin forebyggende.