Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DAPA-CKD-studiet: Forxiga har beskyttende effekt på nyrerne

ESC: SGLT2-hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) reducerer risikoen for nyresvigt, død på grund af hjertekar-sygdom og indlæggelser på grund af hjertesvigt - ligesom stoffet i øvrigt reducerer dødeligheden af andre årsager hos patienter med kronisk nyresygdom med eller uden type 2-diabetes.

Selvtræning og træning med høj intensitet skaber bedre resultater

Der er en tæt sammenhæng mellem repetition og effekt, når det handler om genoptræning af lammelser i arm og hånd hos apopleksi-patienter. Derfor arbejder man i neuroteamet på Rigshospitalet Glostrup som noget nyt også med højintensitets-træning - men også med selvtræning.

Mere aggressiv kolesterolsænkende behandling vedtaget

Dansk Cardiologisk Selskab har inden sommerferien udgivet en opdateret national hjertekar-behandlingsvejledning. Den mest markante ændringer er, at patienter med dokumenteret iskæmisk hjertesygdom og patienter med arveligt forhøjet kolesterol nu skal i en mere aggressiv lipid-behandling. Her har de praktiserende læger en vigtig rolle at spille:

Tyske forskere: Dårlig økonomi øger risiko for kardiovaskulære hændelser

Dårlig økonomi er forbundet med kardiovaskulære hændelser – og manglende sociale relationer med generel øget dødelighed. Det fastslår et hold tyske forskere i et populationsbaseret studie, hvor de har undersøgt forskellige aspekter af sammenhængen mellem økonomiske forhold og sociale relationer og kardiovaskulære hændelser og generel dødelighed.

Risiko for hjerteanfald hos diabetes-patienter halveret på 15 år

ESC: Patienter med type 2-diabetes har dobbelt så stor risiko for at få et hjerteanfald eller dø af hjertesygdomme sammenlignet med mennesker uden diabetes. Men på grund af forebyggende medicin er der sket et dramatisk fald i risikoen.

Sydvestjysk Sygehus: Omstrukturering sikrer bedre VTE-behandling

Danske patienter med venøs tromboemboli får langt fra altid et sammenhængende og optimeret behandlingsforløb – og heller ikke forløb, som er i tråd med nationale og internationale guidelines. Det skyldes især en manglende national, tværfaglig organisering af behandlingen. På Sydvestjysk Sygehus har man nu foretaget en organisatorisk omstrukturering og har etableret det tværfaglige Center for Tromboemboli. Konsekvensen er udover en ensartethed i behandlingen og mindre spildtid også mere trygge patienter.

Ny forskning skal finde bedste behandling for hjerteklapbetændelse

15-20 procent af danske patienter med betændelse i hjerteklappen – endokarditis - dør kort tid efter diagnosen. Ny dansk forskning skal etablere et nationalt register, hvor alle danske patienter med sygdommen skal kortlægges og der skal indledes et randomiseret studie, som kommer nærmere et svar på, om operation eller medicin virker bedst.

Unik langtidsundersøgelse: Patienter med atrieflimren lever længere

Nye internationale forskningsresultater viser, at atrieflimren i dag forkorter en patients liv med to år. Resultaterne viser også, at der er sket et fald i dødelighed i forhold til 1970’erne og 80'erne, hvor sygdommen forkortede livet med tre år.

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter