Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Et politisk travlt efterår venter almen praksis

PLO og praktiserende læger ser ind i et begivenhedsrigt efterår og en travl politisk sæson med udsigt til at skulle forholde sig til mange nye politiske aftaler regionalt såvel som nationalt.

Praksislæger får en vigtig rolle i de nye sundhedsklynger

Sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE mener ikke at formanden for PLO i Region Hovedstaden har grund til sin bekymring for, at de praktiserende læger mister indflydelse i den nye aftale om sundhedsklynger, fordi de ikke er repræsenteret på øverste ledelsesniveau.

Strid om lægevagten trak OK-forhandlinger i langdrag

Halvandet år. Så længe tog det Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) at lande den nye overenskomst (OK22), som repræsentantskabet stemmer om den 17. august.

Færre lungefunktions-målinger kan betyde flere indlæggelser

I patientforeningen Astma-Allergi Danmark er man urolig for, at faldet i lungefunktions-målinger giver et efterslæb og fører til alvorlig sygdom og endda død. Formanden for DSAM maner til besindighed og deler ikke umiddelbart bekymringen.

Professor: Urimeligt krav, at patienter skal være orienteret om kræftpakke

Kravet om, at praksislægerne i deres henvisninger til kræftpakkeforløb altid skal gøre det klart, at de har orienteret patienterne om deres kræftmistanke, er urimeligt og et udtryk for mangel på forståelse for praktiserende lægers arbejde, mener professor og praktiserende læge John Brodersen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo