-først med nyheder om ny medicin

Biologisk behandling viser gode takter til behandling af KOL

I et fase III-forsøg har Dupixent (dupilumab) demonstreret en statistisk signifikant reduktion i eksacerbationer sammenlignet med placebo, ligesom den biologiske behandling har vist en hurtig og signifikant forbedring i lungefunktion og har påvist væsentlige forbedringer i livskvalitet og luftvejssymptomer hos patienter med KOL.

Patienter med KOL i flyverskjul under COVID-19 pandemien

Færre patienter med KOL besøgte landets lungeambulatorier under COVID-19 pandemien, ligesom sygehusene oplevede et markant fald i antallet af akutte indlæggelser med KOL-forværringer i samme periode. Det viser tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram.

Risiko forbundet med masker til behandling af søvnapnø

De danske regioner er af blevet gjort opmærksom på, at der kan være en risiko forbundet med brug af masker til behandling af søvnapnø og andre vejrtrækningssygdomme, der er lavet af Phillips (Respironics – Sleep & Respiratory Care). Det sker, fordi der bruges magneter med en magnetfeltstyrke på 400 mT i maskerne.

DLS-formand: Jeg ønsker en nultolerance overfor KOL-eksacerbationer

Da Lungeforeningen for nyligt præsenterede sin KOL-plan over for lungespecialister, politikere, repræsentanter for medicinalbranchen og andet godtfolk fulgte formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ulla Weinreich Møller, med. Hun er fortrinsvis tilfreds med det, hun hørte, på trods af, at formanden selv drømmer om en lidt hårdere linje.

Verificering af GOLD standard til forudsigelse af astma hos børn

At kunne forudsige astma tidligt er afgørende for at identificere potentielle forebyggelsesstrategier. Pædiatrisk Astma Risk Score er et værktøj til netop at forudsige risikoen for astma hos små børn, men det er blevet udviklet og valideret i relativt homogene populationer.