Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Astmaprofessor vil udvikle probiotika mod astma

Drømmen er at udrydde astma. For at opnå det vil professor Hans Bisgaard gøre ved hjælp af et probiotika, som udvalgte babyer skal have det første år af deres liv. På den måde skal sygdommen nemlig gerne udryddes, eller som minimum skal antallet astmasyge bringes betragteligt ned. 

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Iltrobotten O2matic er omdrejningspunkt i fire nye studier

Ud over at Iltrobotten O2matic er langt bedre til at holde patienter med KOL på rette iltniveau end dens levende kollegaer, skal nye studier afdække, om robotten også kan fungere på akutafdelinger, blandt hjertepatienter og hjælpe patienter med åndenød.

Amyloid-beta en biomarkør for hjertekar-problemer

Høje niveauer af amyloid-beta i blodet kan være en vigtig indikator for hjertekar-sygdom og kan måske bruges til at udvikles til en blodprøve, der kan identificere hjerte-kar-aldring.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter