Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nintedanib kan hjælpe flere patienter med interstitielle lungesygdomme

Mens danske lungespecialister venter på, hvorvidt Medicinrådet godkender Boehringer Ingelheims nintedanib (Ofev) til behandling af systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILS) og interstitiel lungesygdom med progredierende fibrose (PF-ILS), fortæller ekspert i interstitielle lungesygdomme, Elisabeth Bendstrup, hvorfor præparatet kan blive central i behandling af denne type patienter.

GOLD 2022 rapporten - her er de interessante tilføjelser

Det er ikke en rapport fuld af nye opdagelser og bandebrydende nyheder, som holdet bag GOLD 2022 rapporten byder på, men alligevel er der et par tilføjelser, som ifølge lungespecialist Anders Løkke fra Vejle Sygehus er værd at bide mærke i.

Real-life studie viser gode takter for allergen immunterapi

Allergen immunterapi (AIT) er den eneste kausale behandlingsmulighed for luftvejsallergi. Den langvarige real-life effekt af ​​AIT har længe manglet at blive påvist, da man inden et netop publiceret studie udelukkende har støttet sig til evidensen fra randomiserede kontrollerede forsøg.

Melatonin kan forværre astma

Patienter med astma oplever ofte en forværring af astmatiske symptomer om natten ved såkaldt natlig astma og det kan ifølge en ny undersøgelse måske skyldes melatonin.

Patienter med KOL i gruppe B er sygere end som så

Patienter med KOL i GOLD gruppe B har et sværere forløb end hidtil antaget og kan potentielt behandles mere optimalt, end det sker og anbefales i dag. Det antyder danske resultater, som blev præsenteret ved dette års Europæiske Lungekongres (ERS).

Ny rapport: Gigtpatienter mangler viden og rådgivning

Patienter med inflammatorisk gigt mangler individuelle værktøjer og strategier fra reumatologer til at håndtere deres sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE lavet i samarbejde med Gigtforeningen.

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Rinvoq anbefales mod psoriasisgigt af NICE

Patienter med psoriasisgigt i England kan fremover tilbydes en ny type behandling med Rinvoq (upadacitinib), hvis de ikke kan tolerere førstebehandling og har perifer artritis med tre eller flere ømme led. Det har det engelske prioriteringsinstitut NICE netop besluttet.

Forsker: Tid til at se anderledes på ADHD

Nye forskningsresultater tyder på, at det er tid til at nuancere opfattelsen af ADHD. For en ting er, at sammenhængen mellem ADHD-symptomer og funktionsniveau ikke er enten/eller. En anden er at børn selv med svære ADHD-træk i nogle situationer klarer sig lige så godt som deres jævnaldrende med mildere eller ingen ADHD-træk.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter