Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Patienter med KOL vil gerne behandles i eget hjem

En medlemsundersøgelse lavet af Lungeforeningen viser, at tre ud af fire af deltagerne synes godt om muligheden for primært at blive behandlet i hjemmet i form af behandlingstilbuddet PreCare-KOL. Blandt andet derfor støtter Lungeforeningen op om, at PreCare-KOL rulles ud i hele landet.

Én region har store problemer med kvaliteten af KOL-behandlingen

I Region Sjælland er kvaliteten af KOL-behandlingen markant dårligere end i resten af landet. Omkring 30 procent af de sjællandske patienter får ikke målt og registreret lungefunktion, ernæringsstatus og åndenød eller tjekket deres inhalationsteknik mindst én gang om året. Faktisk opfylder Region Sjælland kun 4 ud af 12 kvalitetsindikatorer i hospitalsregi.

Studie viser plastikpartiklers vej gennem luftvejene

Mens nylige studier har fastslået tilstedeværelsen af nano- og mikroplastikpartikler i åndedrætssystemer hos såvel mennesker som fugle, har et nyt studie fra University of Technology Sydney (UTS) vist, hvad der sker, når folk indånder forskellige typer plastikpartikler, og hvor de ender.

Den sekundære sundhedssektor er ikke god nok til rygestop-støtte

Støtte til rygestop fra sundhedsprofessionelle halter i den sekundære sundhedssektor, selv om der er dokumenteret en reduktion i levetiden på cirka ti år blandt mennesker, der ryger, sammenlignet med dem, der aldrig har røget. Derfor har forskere undersøgt, hvilke barrierer der hindrer de sundhedsfaglige i at bakke op om patienters rygestop.

Nyt lungecenter åbner i København

Et nyt center for lungesygdomme har slået dørene op i København. Det kommunale center skal forebygge sygdomsforværring og give borgere mere viden om at leve med en kronisk lungesygdom som KOL eller astma.