Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

I Nordjylland er man forberedt på det værst tænkelige

Rundt om i psykiatrien sker det lige nu, at patienter selv aflyser behandlinger af frygt for coronasmitten. Men foreløbig er det generelle billede, at psykiatrien holder covid-19 på god afstand, idet hverken patienter eller personale endnu er blevet syge.

Flere sygemeldinger end normalt i Region Hovedstaden Psykiatri

I Region Hovedstaden er psykiatrien påvirket af situationen som følge af coranavirussens spredning. Men ikke i svær grad, selvom der eksempelvis er flere sygemeldinger blandt personalet end normalt, og det meste af det administrative personale er sendt på hjemmearbejde.

Undersøger cannabisolies effekt mod psykoser

Måske kan CBD – cannabidiol – blive en stor hjælp til patienter med dobbeltdiagnoser, håber Lone Baandrup, der er klinikchef på Psykiatrisk Center København, som har modtaget flere støttekroner til et nyt studie.

Forskning i psykisk sygdom skal opprioriteres

I en tid, hvor medarbejderne i psykiatrien har meget travlt, og der er pres på kapaciteten, er risikoen, at forskning og uddannelse rundt omkring bliver nedprioriteret. Derfor er der behov for tilførsel af ressourcer, så der bliver plads til mere forskning.

To nye melatoninpræparater godkendt

Et lille skridt på vejen i den rigtige retning. Sådan karakteriserer Allan Hvolby, der er overlæge og ph.d. i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg, nyheden om, at to nye typer melatonin er godkendt herhjemme.

Råd om bedre livsstil virker ikke ved alvorlig psykisk sygdom

Det nytter ikke at forsøge at ændre livsstilen hos mennesker med alvorlig psykisk sygdom. Et nyt dansk studie viser således, at fokus på kost og fysisk aktivitet kun reducerer BMI med 0,63, og at effekten aftager hurtigt. 

Psykiatrien i Region Midt: Corona udfordrer os nu på flere måder

I takt med at situationen med coronasmitte ser ud til at trække ud, stiger bekymringen rundt om i regionerne for at presset på de psykiatriske skadestuer tager til. For som det ser ud nu, betaler de psykisk syge og sårbare en mentalt meget høj pris. Både dem med depression, skizofreni, OCD, dobbeltdiagnoser eller andre lidelser.

Brug af tvang stiger og er langt fra målet om en halvering

Helt modsat alle intentioner stiger den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien. Det betyder, at antallet af mennesker, som berøres af tvang, de senere år er steget. Og det betyder også, at den politiske aftale fra 2013 om halvering af tvang inden 2020 ikke kan overholdes.

Mindre tvang fordrer flere ressourcer og en klar kulturændring

I realiteten er der solid viden om, hvad der skal til for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Når udviklingen, ifølge Sundhedsstyrelsens nyeste rapport herom, alligevel går den forkerte vej, skal der derfor ledes efter andre forklaringer.

Region Syddanmark viser vejen i brug af video

I Psykiatrien i Region Syddanmark er de nu på vej til at skrive muligheden for videokonsultationer ind i deres pakkeforløb. Samtidig vil video blive en formaliseret del af konceptet i den ambulante psykiatriske behandling, lige som det på sigt bliver standard at nævne denne mulighed i brevene med indkaldelse til patienterne.

Coronakrisen giver ny god evidens for brug af video

Brugen af videokonsultationer i psykiatrien til erstatning for de ambulante møder, er under coronakrisen steget voldsomt og har mestendels vist sig at være en stor succes. Og flere regioner melder nu, at de parate til at se på video som mere permanente tilbud.

Millioner til flere varme hænder i psykiatrien

Da regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet forhandlede om finansloven for 2020 var et af de store emner et løft af psykiatrien. Der blev sat 600 millioner kroner af, og de fleste af de penge går nu til flere varme hænder.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter