Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Parfumestoffet limonene kan give allergi selv i små mængder

European Society Contact Dermatitis har uddelt årets ”Best Paper Award” 2019 til en artikel skrevet af Cand.med. Ph.d. Niels H. Bennike. Artiklen omhandler et forsøg fra Videncenter for Allergi om allergisk kontakteksem forårsaget af tilsætningsstoffet limonene hydroperoxider i små realistiske doser. 

Vaginal fødsel og amning mindsker ​​atopisk eksem

Et stort nyt studie har undersøgt 158.422 børn og unges journaler for at finde ud af, hvordan fødselsmåde og amningsmetoder påvirkede hvordan de unge rapporterede om antallet af allergiske tilstande gennem en periode på 18 år. 

Ny psoriasismedicin godkendt

Medicinrådet anbefaler Skyziri (risankizumab) som mulig standardbehandling til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos visse voksne patienter.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Psoriasispatienter: Lægerne gør ikke nok for os

Et stort antal psoriasispatienter er plaget af træthed, smerter og psykologiske problemer i deres hverdag, og selv om problemerne er velkendte i sundhedsvæsnet, føler patienterne ikke, at lægen er interesseret i den del af deres sygdom.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter