Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk studie: Ældre tarmkræftpatienter skal ikke have enkeltstofbehandling

ESMO2018: Ældre, skrøbelige patienter med spredt tarmkræft skal ikke have enkeltstofbehandling. Det slår det nordiske studie NORDIC9 fast. Studiets resultater blev præsenteret ipå ESMO 2018  af ph.d.-studerende Stine B. Winther, som er læge på Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Komplekse autoimmune sygdomme får nationalt center

Kroniske autoimmune sygdomme begrænser sig sjældent til ét organ. Derfor kan der være behov for flere specialister for at sikre et godt, tværfagligt behandlingsforløb, der er tilpasset den enkelte patient i stedet for den enkelte sygdom.

Piskeormeæg fra grise skal behandle colitis ulceros

Forsøg med at give patienter med colitis ulcerosa oral mikstur med piskeormeæg er sat i gang på Hvidovre Hospital. Behandlingen har kun få bivirkninger og kan på sigt blive et alternativ til binyrebarkhormon og biologiske lægemidler.

Danskere med i ambitiøst EU-projekt om målrettet behandling

De seneste år er der sket en rivende udvikling inden for biologiske lægemidler til behandling af kræft. EU ønsker nu at understøtte, at den viden får afsmittende effekt på de kroniske sygdomme. Og danske klinikere og forskere deltager aktivt.

Parasitter ses oftere i rask tarm end i irritabel tyktarm

Parasitter giver ikke symptomer på irritabel tyktarm (IBS) og er hyppigere forekommende hos raske danskere sammenlignet med danskere med IBS. Nye studier viser sammenhæng mellem højere bakterie- og parasitforekomst hos raske sammenlignet med patienter med IBS.

Tillykke, Filip Knop, godt gået!

EASD 2019: Filip Krag Knop havde skiftet t-shirt'en ud med jakke, skjorte og slips - og trainerne med lædersko, da han holdt sin Minkowski-forelæsning efter at have modtaget prisen af EASD’s præsident den britiske professor David R. Matthews.

Forxiga kan redde patienter med hjertesvigt

EASD 2019: Forxiga (dapagliflozin) kan bruges til behandling af allerede eksisterende hjertesvigt, også hos patienter uden type 2-diabetes.

Tidlig kombinationsbehandling er bedre end metformin alene

EASD 2019: Tidlig kombinationsbehandling med vildagliptin og metformin af ny-debuterende type 2-diabetespatienter fører til bedre langtidsregulering af blodsukkeret og en reduceret risiko for alvorlige følgesygdomme end metformin alene.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter