Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet nedjusterer vurdering af tofacitinib

Efter at EMA i efteråret 2019 advarede om alvorlige bivirkninger ved lægemidlet tofacitinib, nedgraderer Medicinrådet nu vurderingen af lægemidlet til nogle patienter med colitis ulcerosa.

Medicinrådet kan ikke kategorisere Stelara mod colitis ulcerosa

Den samlede værdi af Stelara (ustekinumab) til patienter med moderat til svær colitis ulcerosa, der endnu ikke har fået biologiske og målrettede syntetiske lægemidler (BMSL), ikke kan kategoriseres i sammenligning med infliximab og vedolizumab, vurderede Medicinrådet på sit møde den 19. marts.

Ny behandling mod akut bugspytkirtelbetændelse i sigte

Patienter med akut pancreatitis indlægges ofte med svære mavesmerter, men teorien om, at morfin kan være med til at forværre sværhedsgraden af sygdommen, bliver nu afprøvet i et forsøg over de kommende år.

TNFa-inhibitorer forbindes med øget risiko for kroniske tarmsygdomme

Patienter med autoimmune sygdomme, som behandles med anti-tumor nekrose faktor alfa (TNFa- -midler) har dobbelt så stor risiko for at udvikle Crohns sygdom eller Colitis Ulcerosa som patienter, der ikke modtager disse midler, viser danske data.

Entyvio også effektiv som injektion mod Crohns

Entyvio (vedolizumab) medførte klinisk remission hos signifikant flere Crohns-patienter end placebo i Takedas fase 3 VISIBLE 2-undersøgelse, hvor midlet blev givet subkutant hver anden uge i et år.

IBD-database lukket - led under manglende indberetninger

Kort før jul blev databasen for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) lukket ned. Databasen blev oprettet i 2016 for at undersøge, om behandlingen med biologiske lægemidler sker i overensstemmelse med de nationale retningslinjer.

Tarmbakterier hjælper gigtpatienter

Tilstrækkeligt mange nyttige bakterier i tarmens mikrobiota kan forbedre reumatologisk behandling, fordi bakterierne er til større gavn for bevægelsesapparatet, end man tidligere har forstået.

Mindre tvang fordrer flere ressourcer og en klar kulturændring

I realiteten er der solid viden om, hvad der skal til for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Når udviklingen, ifølge Sundhedsstyrelsens nyeste rapport herom, alligevel går den forkerte vej, skal der derfor ledes efter andre forklaringer.

Coronakrisen giver ny god evidens for brug af video

Brugen af videokonsultationer i psykiatrien til erstatning for de ambulante møder, er under coronakrisen steget voldsomt og har mestendels vist sig at være en stor succes. Og flere regioner melder nu, at de parate til at se på video som mere permanente tilbud.

Millioner til flere varme hænder i psykiatrien

Da regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet forhandlede om finansloven for 2020 var et af de store emner et løft af psykiatrien. Der blev sat 600 millioner kroner af, og de fleste af de penge går nu til flere varme hænder.

Region Syddanmark viser vejen i brug af video

I Psykiatrien i Region Syddanmark er de nu på vej til at skrive muligheden for videokonsultationer ind i deres pakkeforløb. Samtidig vil video blive en formaliseret del af konceptet i den ambulante psykiatriske behandling, lige som det på sigt bliver standard at nævne denne mulighed i brevene med indkaldelse til patienterne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter