Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Medicinsk cannabis mod smerter har lang vej igen

Det første danske forskningsprojekt med medicinsk cannabis til behandling af smerter blev ikke, som mange havde håbet. Cannabisstoffet cannabidiol (CBD) havde ingen effekt på smerterne hos patienter med håndartrose og psoriasisgigt, og det efterlader medicinsk cannabis lidt i ingenmandsland.

Det var med stor spænding, da læge Jonathan Vela fra Aalborg Universitetshospital i et klinisk studie skulle afklare, om CBD, som er et af de hyppigst forekommende aktive stoffer i cannabis, hjalp på smerter for patienter med håndartrose eller psoriasisgigt. 

Forskningsprojekt, der gik under navnet NORDCAN, viste dog, at cannabis ingen effekt havde på smerter overhovedet.

"Der var ingen klinisk eller statistisk forskel mellem grupperne. Dermed kan vi med meget stor sikkerhed sige, at CBD i de doser, som blev anvendt i studiet, i gennemsnit ingen effekt har på patienternes smerteoplevelse sammenlignet med placebo," siger Jonathan Vela.

Konklusionen på studiet var imidlertid skuffende for dem, der havde håbet på, at CBD skulle være et effektivt alternativ til traditionel smertebehandling, der i dag består af medicinske NSAID-præparater og fysisk træning. Det store spørgsmål er derfor nu, hvilken plads CBD skal have i smertebehandlingen fremover.

“Det er svært at sige præcis, hvor det efterlader både patienterne og CBD i smertebehandlingen. Der er flere aspekter, der mangler at blive belyst og undersøgt, men i dette studie kan vi se, at CBD ingen effekt havde,” siger Jonathan Vela og fortsætter:

“Vi går altid ind for forventningen om en nul-hypotese, men jeg må være ærlig og sige, at med alt den omtale, der har været, så var jeg overrasket over resultaterne viste, at der ingen klinisk eller statistisk forskel var.”

Den hellige gral til smerter er en utopi

På trods af studiets resultater betyder det dog ikke, at medicinsk cannabis er skudt helt til hjørne. Jonathan Vela peger på, at en højere dosis eller andre aktive indholdsstoffer måske vil kunne ændre på noget.

“Et forbehold i vores studie er, at vi anvendte en ret lav dosis på 20–30 mg, som var den anbefaling, vi fik fra smertelæger, der arbejder med cannabis. Det kan være, at højere doser vil give et anderledes udfald, men det skal først testes og er samtidig rigtig dyrt,” siger han.

Et andet aspekt kunne være, at tetrahydrocannabiol (THC), som har en euforiserende effekt, vil give et andet udfald, eller at kombinationen af THC og CBD vil være effektivt. Men det er rent hypotetisk, forklarer Jonathan Vela, der peger på, at der findes relativt få, solide kliniske studier på området, der har undersøgt effekt over længere tid.

Man skal dog være forsigtig med at have for høje forhåbninger og udråbe nye behandlinger til den nye hellige gral, lyder det fra smertelægen. 

“Det er rigtig ærgerligt, at det ikke er lykkedes at finde en effektiv smertebehandling uden større bivirkninger. Men vi har aldrig haft medicin, der har været en meget effektiv behandling af kroniske smerter uden større bivirkninger. Det kan derfor synes som en utopi, at det skulle findes lige for cannabis,” siger Jonathan Vela.

Stadig smertelæge

Det bliver dog ikke Jonathan Vela, der kommer til at dykke ned i flere forskningsstudier om medicinsk cannabis. Forskningsstudier i medicinsk cannabis er enormt dyre, og opmærksomheden har været enorm. Derfor vil Jonathan Vela nu bruge sin tid på andre aspekter i smerteforskningen, forklarer han. 

“Jeg er stadig smertelæge og min videre forskning vil være inden for det felt, men nu vil jeg undersøge mekanismerne bag smerterne nærmere, så vi forhåbentlig kan blive klogere på, hvad der driver smerterne, og hvor de stammer fra,” siger han. 

Derudover peger han på, at det også vil være interessant i højere grad at kigge på smertepatienters funktionsniveau og undersøge, hvordan og hvilken effekt det vil have at forbedre det.

Dansk forskningsprojekt i gang på Gigthospitalet

Jonathan Velas forskningsstudie var et af de første kliniske studier af CBD i Danmark, og flere følger trop. Professor, overlæge og forskningsleder på Dansk Gigthospital Oliver Hendricks er netop i gang med et større forskningsprojekt, CAN-ART, der skal undersøge effekten af medicinsk cannabis til leddegigt og rygsøjlegigt. 

"Mange gigtpatienter har været igennem et hav af behandlinger med konventionelle lægemidler med ingen eller utilstrækkelig effekt. Selv om de på papiret er velbehandlede lever de et liv i daglige smerter og med invaliderende symptomer. Som gigtlæge ser jeg det som min pligt at undersøge, om de kan få gavn af medicinsk cannabis," sagde Oliver Hendricks på Gigtforeningens hjemmeside, da projektet begyndte i 2019. 

Projektet er sat til at løbe over en treårig periode, og resultater forventes dermed at være på vej inden længe.

Studiet er et randomiseret dobbelt-blindet placebo kontrolleret studie i to dele og undersøger både om behandling med medicinsk cannabis giver en klinisk relevant reduktion i smerter, men også om og hvordan behandlingen påvirker søvnkvalitet og koncentrationsevne.

Derudover valgte Folketinget at forlænge forsøgsordningen for medicinsk cannabis fra 1. januar 2022, som nu løber til og med 2025.

Om NORCAN-studiet:

Det randomiseret, dobbeltblindet og placebo-kontrolleret studie inkluderede i alt 136 personer med psoriasisgigt eller slidgigt i hænderne. Deltagerne blev fulgt i 12 uger, hvor de dagligt modtog syntetisk cannabidiol (CBD) dagligt eller placebo. 

22 procent af de patienter, som fik CBD, oplevede en mindst 30 procent reduktion af smerterne. Det samme oplevede 21 procent af deltagerne i placebo-gruppen. Der var derfor ingen klinisk signifikant forskel.

Det samme gjorde sig gældende for andre markører som angst og depression samt søvnkvalitet og disability score.

Forskerne anvendte syntetisk fremstillede CBD-præparater, da det ikke er muligt at anvende CBD-udvundet af cannabisplanter til videnskabelige studier, idet planternes mange forskellige naturlige indholdsstoffer varierer. 

Studiet begyndte i 2018 af læger fra Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og forskere fra Center for Neuroplasticity and Pain på Aalborg Universitet.

Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Pain.