Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Teriparatid anbefales til voksne med osteoporose

Listen over behandlinger til patienter med osteoporose bliver nu et punkt længere med tilføjelsen af injektionsvæsken teriparatid. 

Det sker efter Europas Komité for Lægemidler til mennesker (CHMP) har sagt god for lægemidlet på et møde i midten af september. Her har behandlingen fået en markedsføringsautorisation af EMA til voksne med osteoporose. 

Herhjemme er behandlingen godkendt af Medicinrådet til udvalgte, voksne patienter med svær knogleskørhed.

Med anbefalingen fra EMA følger også en hybrid ansøgning, som til dels er baseret på resultaterne af prækliniske tests og kliniske forsøg med et allerede godkendt referenceprodukt samt nye data.

I 2020 anbefalede Medicinrådet lægemidlet Evenity (romosozumab) til postmenopausale kvinder med svær osteoporose og høj risiko for fraktur, da det mente at have en merværdi i forhold til behandlinger som alendronat og at kvaliteten af data for eksempelvis teriparatid var meget lav. 

Teriparatid er en injektionsvæske, hvis markedsføringsnavne er Foresto, Movymia, Terrosa og Tetridar. Behandlingen stimulerer osteoblaster og celler til øget knogleformation.