Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Nyt lægemiddel mod leddegigt er lige så effektivt som standardbehandling

Lene Dreyer

Det monoklonale antistof olokizumab er lige så godt som den nuværende standardbehandling med adalimumab til patienter med leddegigt, der modtager vedligeholdelsesbehandling med methotrexat.

Det er konklusionen på et nyt fase III-studie, og det er godt nyt for klinikere og leddegigtpatienter, der potentielt kan tilføje et nyt præparat til behandlingslisten. 

Det mener Lene Dreyer, der er lærestolsprofessor på Aalborg Universitet og overlæge på Reumatologisk afdeling Aalborg Universitetshospital samt formand for Gigtforeningens Forskningsråd. 

“Det er positive fund, som viser, at biologiske behandlinger kan være effektive til behandling af leddegigt, og at olokizumab i dette tilfælde er lige så effektivt som adalimumab. Det er kun godt, at der kommer flere mulige behandlinger, da der stadig er mange patienter, der ikke har effekt af sin behandling eller mister den med tiden,” siger hun. 

Studiet er udgivet i New England Journal of Medicine og finansieret af lægemiddelvirksomheden R-Pharm, der står bag olokizumab. Forsøget foregik over 24 uger og inkluderede i alt 1.648 patienter med leddegigt, som havde et utilstrækkelig respons på methotrexat. Deltagerne modtog subkutan olokizumab (64 mg hver anden eller fjerde uge), adalimumab (40 mg hver anden uge) eller placebo i forholdet 2:2:2:1, og alle fortsatte med at modtage methotrexat. 

Behov for mere effektiv behandling

I studiet havde 44,4 procent af patienterne, der fik placebo, et ACR20-respons i uge 12, mens andelen var 70,3 procent for gruppen, der fik olokizumab hver anden uge. For gruppen, der modtog olokizumab hver fjerde uge var ACR20-respons 71,4 procent, og for adalimumab-gruppen var andelen 66,9 procent. 

Olokizumab adskiller sig fra nuværende behandlinger ved at rette sig direkte mod IL-6 cytokinet i stedet for receptoren. Det kan potentielt være en måde at effektivisere behandlingen på, og det er der brug for, mener Lene Dreyer.

“Vi har stadig mange patienter med leddegigt, der ikke reagerer godt på nogle af de nuværende tilgængelige terapeutiske muligheder, vi har i dag, og derfor er nye behandlingsterapier meget velkomne, særligt hvis de har andre virkningsmekanismer, der kan vise sig at være mere effektive,” siger hun. 

Olokizumab hæmmer også CRP-niveauet, hvilket kan være en udfordring også i forhold til infektioner, som blev observeret hos mere end 30 procent af patienterne, der fik olokizumab i studiet.

“Ulempen ved olokizumab er, at infektioner kan blive skjult, fordi det nedsætter CRP-niveauet hos patienterne på trods af, at de kan have en bakteriel infektion. En infektion kan derfor lettere udvikle sig i svær grad, fordi man overser den,” siger Lene Dreyer.

Ingen ny guldstandard

Fundene - og den nye virkningsmekanisme - har fået nogle internationale forskere, heriblandt reumatolog ved Wiens Universitetshospital Josef Smolen, der står bag studiet, til at spå olokizumab til at blive den nye guldstandard for behandling af leddegigt. 

Så langt vil Lene Dreyer dog ikke gå. Hun peger på, at olokizumab har vist sig at være lige så effektivt og altså ikke bedre end standardbehandlingen. Derudover peger hun også på, at studiets primære endepunkt var ACR20-respons.

“Det er gode resultater, men det er ikke et superstærkt respons, der er bedre end andre behandlinger, så det er ikke ensbetydende med, at vi skal lave om på det hele og får en ny guldstandard. Hvis olokizumab bliver godkendt, så vil det blive en del af den bunke af behandlinger, vi allerede har,” siger Lene Dreyer og tilføjer, at det også er vigtigt, at der kommer flere studier af eventuelle bivirkninger, som ikke er fanget i studieperioden. 

Et af studiets sekundære endepunkter var ACR50-respons, som for olokizumab-grupperne var 50,4 procent og 50,1 procent. Til sammenligning var andelen 46,3 procent i adalimumab-gruppen og 22,6 i placebo-gruppen.

Udmærker sig

Selvom olokizumab ikke bliver udnævnt som den næste guldstandard af Lene Dreyer, er studiet stadig interessant, da det er et af de første, der head-to-head sammenligner en ny behandling med en eksisterende.

“Der findes ikke mange studier på området, der direkte sammenligner behandlinger på denne måde, og det er positivt, så vi kan se, hvilke behandlinger der står sig bedst,” siger hun.

Et mindre studie, der netop er blevet udgivet i Annals of Rheumatic Diseases, er på linje med NEJM-studiets fund og viser, at olokizumab var bedre end placebo i forhold til ACR20-respons og DAS28 (CRP).