Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

ACR-kongressen var i år fyldt med spændende forskningsnyheder og var præget af et højt fagligt niveau, mener Bolette Gylden Soussi.

Dansk forsker: Det gik du glip af på årets ACR-kongres

American College of Rheumatology’s (ACR) årsmøde bød på en lang række præsentationer og data fra nye studier heriblandt danske. Her får du et kort overblik over en række af de mest spændende nyheder inden for de forskellige sygdomme.

ACR-kongressen var i år fyldt med spændende forskningsnyheder og var præget af et højt fagligt niveau. Sådan lyder det fra Bolette Gylden Soussi, der er ph.d.-studerende på Reumatologisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital og som deltog på kongressen i USA.

Hun peger særligt på et langtidsstudie (abstract #1634), som blev præsenteret ved en abstract session mandag, som viser, at ultra-forarbejdede fødevarer (UPF) øger risikoen for at udvikle systemisk lupus erythematosus (SLE).

“Det er rigtig interessant, at en hel gruppe af fødevarer, som vi i mange lande spiser mere og mere af, giver en øget risiko for en kronisk gigtsygdom. Det betyder også, at man potentielt med livsstilsændringer kan påvirke risikoen på den lange bane, og det vil være et stort forebyggelseselement,” siger Bolette Gylden Soussi, der selv i sit ph.d.-studie er igang med at undersøge effekten af omega-3 og omega-6 fedtsyre samt fysisk aktivitet som forebyggelse mod leddegigt.

I studiet havde kvinder med det højeste UPF-indtag om dagen en næsten 50 procent større risiko for at udvikle SLE sammenlignet med kvinder med den laveste UPF-daglige indtagelse. Den forhøjede risiko var mere signifikant blandt deltagere med overvægt end med dem med normal BMI. 

Studiet havde over 20 års opfølgning og inkluderede 170.000 amerikanske kvinder, hvor 200 af deltagerne i opfølgningstiden blev diagnosticeret med SLE.

Lungesygdom hos gigtpatienter

Et andet interessant studie ifølge Bolette Gylden Soussi var et amerikansk epidemiologisk forsøg, der havde undersøgt prævalensen og incidensen af leddegigt og interstitiel lungesygdom (ILD) blandt mænd med leddegigt.

Forskergruppen fandt, at forekomsten af ILD blandt patientgruppen steg fra 2004 til 2018, hvor sygdommen var mere hyppig blandt mænd end kvinder. Det understreger vigtigheden af at være opmærksom på lungesymptomer blandt leddegigtpatienter.

“Det er utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme, så vi kan fange patienterne så tidligt som muligt, da det har stor betydning for deres videre forløb. Det er et område, vi fortsat skal gøre en stor indsats på,” siger hun. 

Nogle gange kan det dog være svært at vide, om deres gigtsygdom er årsagen til lungesymptomer eller det eksempelvis er livsstilsfaktorer, der ligger til grund for det. I Danmark bliver personer med leddegigt med mistanke om lungepåvirkning, screenet for at af- eller bekræfte en ILD-diagnose. 

Andre spændende resultater

Ved en Late Breaking session blev resultater fra et fase II-studie præsenteret, der viste, at leddegigt-patienter opnåede signifikant større sygdomsforbedringer efter 12 uger ved behandling med det monoklonale antistof peresolimab end ved placebo. Forbedringerne blev opnået for DAS28-score og CDAI. Du kan læse mere om studiet (abstract #L03) her.

Af andre større Late Breaking studier var resultater fra ORAL Surveillance-studiet (abstract #L06), der fandt, at den samlede risiko for alle iskæmiske kardiovaskulære hændelser og hjertesvigt (MACE-8) var den samme ved behandling med JAK-hæmmeren Xeljanz (tofacitinib) som ved TNF-hæmmere til leddegigt. 

Den samlede kardiovaskulære risiko (MACE-8 og VTE) var dog højere med Xeljanz, og den numeriske risiko var også højere ved JAK-hæmmeren for patienter med en historik med aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (ASCVD).

Dykker vi ned i området for psoriasisgigt viste et fase III-studie (abstract #L02) af behandling med det monoklonale antistof bimekizumab til psoriasisgigt gode effekter med varige forbedringer i uge 52. 

Og til sidst var der også gode takter at finde for den nye BTK-hæmmer (remibrutinib) til Sjögrens sygdom, der resulterede i faldende ESSDAI-score sammenlignet med placebo i et nyt studie (abstract #1113).