Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskere vil afsløre hvordan Covid-19 påvirker mave-tarm-patienter

En international forskergruppe med dansk deltagelse vil belyse, hvordan Covid-19 påvirker mave-tarm-patienters livskvalitet og adgang til behandling.

Coronaviruspandemien og nedlukningen af samfundet har forandret, hvordan vi lever vores liv. For dem, der lever med en mave-tarm-diagnose, kan Covid-19-pandemien også have haft indflydelse på muligheden for at få hjælp og vedligeholde behandlingen. Sådan beskriver forskergruppen, med australske dr. Simon Knowles fra Swinburne University of Technology i spidsen, formålet med undersøgelsen, som udføres i 30 lande, herunder Danmark.

Mere konkret vil forskerne undersøge, hvordan pandemien påvirker symptomer, behandling, stress, frygt, coping og livskvalitet blandt patienter med mave-tarm-sygdomme. Det skal ske ved hjælp af et spørgeskema, som deltagerne svarer på ved undersøgelsens begyndelse samt efter seks og 12 måneder.

”Mave-tarm-sygdomme kan gå hårdt ud over patienternes livskvalitet, og vi ved fra forskningen, at der blandt andet er en øget tendens til angst, stress og depression blandt disse patienter. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan pandemien og nedlukningen påvirker patienterne,” forklarer Bobby Lo, der er ph.d.-studerende og læge på Hvidovre Hospital. Han og kollegaen Johan Burisch står for indsamlingen af danske data.

Forskerne er også interesserede i at finde ud af, hvordan pandemien har påvirket patienternes adgang til hjælp og behandling.

”Adgangen til basale fornødenheder som toiletpapir, besøg i dagligvarebutikker samt behandlinger på hospitalerne kan have været begrænset, hvilket kan være gået ud over patienternes helbred. På denne front har Danmark dog ikke været nær så udfordret som andre lande,” siger Bobby Lo.

Ifølge den ph.d.-studerende skal undersøgelsen dels identificere udfordringerne under den nuværende pandemi, dels gøre lægerne i stand til at minimere de negative konsekvenser af en lignende pandemi i fremtiden.

Målet at inkludere 1.000 patienter på tværs af alle 30 lande over sommeren. Deltagerne skal være over 18 år og diagnosticeret med en mave-tarm-sygdom.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo