Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskere vil afsløre hvordan Covid-19 påvirker mave-tarm-patienter

En international forskergruppe med dansk deltagelse vil belyse, hvordan Covid-19 påvirker mave-tarm-patienters livskvalitet og adgang til behandling.

Coronaviruspandemien og nedlukningen af samfundet har forandret, hvordan vi lever vores liv. For dem, der lever med en mave-tarm-diagnose, kan Covid-19-pandemien også have haft indflydelse på muligheden for at få hjælp og vedligeholde behandlingen. Sådan beskriver forskergruppen, med australske dr. Simon Knowles fra Swinburne University of Technology i spidsen, formålet med undersøgelsen, som udføres i 30 lande, herunder Danmark.

Mere konkret vil forskerne undersøge, hvordan pandemien påvirker symptomer, behandling, stress, frygt, coping og livskvalitet blandt patienter med mave-tarm-sygdomme. Det skal ske ved hjælp af et spørgeskema, som deltagerne svarer på ved undersøgelsens begyndelse samt efter seks og 12 måneder.

”Mave-tarm-sygdomme kan gå hårdt ud over patienternes livskvalitet, og vi ved fra forskningen, at der blandt andet er en øget tendens til angst, stress og depression blandt disse patienter. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan pandemien og nedlukningen påvirker patienterne,” forklarer Bobby Lo, der er ph.d.-studerende og læge på Hvidovre Hospital. Han og kollegaen Johan Burisch står for indsamlingen af danske data.

Forskerne er også interesserede i at finde ud af, hvordan pandemien har påvirket patienternes adgang til hjælp og behandling.

”Adgangen til basale fornødenheder som toiletpapir, besøg i dagligvarebutikker samt behandlinger på hospitalerne kan have været begrænset, hvilket kan være gået ud over patienternes helbred. På denne front har Danmark dog ikke været nær så udfordret som andre lande,” siger Bobby Lo.

Ifølge den ph.d.-studerende skal undersøgelsen dels identificere udfordringerne under den nuværende pandemi, dels gøre lægerne i stand til at minimere de negative konsekvenser af en lignende pandemi i fremtiden.

Målet at inkludere 1.000 patienter på tværs af alle 30 lande over sommeren. Deltagerne skal være over 18 år og diagnosticeret med en mave-tarm-sygdom.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter