Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DSAM støtter praktiserende læger mod medicinsk cannabis

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har udgivet patientinformation til støtte for praktiserende læger, der ikke ønsker at deltage i cannabisforsøgsordningen.

Praktiserende læger, der ikke ønsker at deltage i forsøgsordningen med medicinsk cannabis har fået konkret opbakning fra deres faglige selskab. DSAM har til opstarten af forsøgsordningen udarbejdet et pdf-dokument, som praktiserende læger kan printe ud og give til patienter som forklaring, hvis de ikke ønsker at ordinere medicinsk cannabis.

I dokumentet, som er underskrevet af DSAM’s formand Anders Beich, står der, at DSAM fraråder praktiserende læger at tage ansvar for at udskrive medicinsk cannabis til patienter, og ligeledes frarådes det at overtage ansvaret i tilfælde, hvor andre læger har påbegyndt udskrivning af cannabisprodukter.

”Det må være op til den enkelte læge at vurdere, om medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen. DSAM’s indstilling skal betragtes som en faglig opbakning til de læger, der ikke ønsker at tage ansvaret for at udskrive medicin på det grundlag, som forsøgsordningen giver,” skriver Anders Beich i et blogindlæg på DSAM’s hjemmeside, hvor han fortæller om baggrunden for skrivelsen.

Her står der blandt andet, at DSAM har været fortaler for et egentligt videnskabeligt forsøg med medicinsk cannabis, men at selskabet af hensyn til patientsikkerheden fra start har været imod forsøgsordningen, fordi den giver de praktiserende læger ansvar for at udskrive medicinsk cannabis til patienter på baggrund af dokumentation, som end ikke har gjort det muligt at udarbejde en egentlig behandlingsvejledning.

”Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere muligheden for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient,” skriver Anders Beich.

I de tilfælde, hvor kriterierne for at udskrive cannabis kan være opfyldt, anbefaler DSAM praktiserende læger at henvise patienten til det relevante lægespeciale.

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Ozempic er en lovende kandidat til behandling af fedme

EASD: Foreløbige resultater fra STEP-programmet viser, at GLP-1-antogonisten Ozempic (semaglutid) har potentiale som fedmereducerende behandling. Semaglutid har vist sig at inducere vægttab på helt op til 17,4 procent.

Skuffende resultater fra SGLT-2-studie undrer stadig

EASD: Forskerne bag det store fase III-studie, VERTIS CV, måtte i sommer på den amerikanske diabeteskongres, ADA, melde, at studiet ikke havde nået sine primære endepunkter, og at behandling med SGLT2-hæmmeren ertugliflozin ikke så ud til at have en MACE- og nyrebeskyttende effekt. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter