Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sygehuse henviser vidt forskelligt til genoptræning

En patient, der har fået en ny hofte, har otte gange større sandsynlighed for at blive tilbudt en genoptræningsplan, hvis han bliver behandlet på det sygehus, der udskriver flest genoptræningsplaner i forhold til det sygehus, der udskriver færrest.

En patient, der har fået en ny hofte, har otte gange større sandsynlighed for at blive tilbudt en genoptræningsplan, hvis han bliver behandlet på det sygehus, der udskriver flest genoptræningsplaner i forhold til det sygehus, der udskriver færrest. Det viser en analyse, KORA har foretaget af, hvor mange genoptræningsplaner landets sygehuse udskriver.

Analysen dokumenterer, at landets sygehuse har meget forskellig praksis for, hvor ofte de henviser en patient til genoptræning.

”Vores analyse siger ikke noget om, hvilket niveau, der er det rigtige. Måske er der nogle sygehuse, hvor der er unødigt mange, der bliver henvist til genoptræning, og måske er der nogle sygehuse, der udskriver for få genoptræningsplaner. Det er en sundhedsfaglig vurdering, hvad der er det rette niveau, og der kan også være forskel på patienternes generelle sundhedstilstand mellem sygehusene. Vi kan blot konstatere, at der er stor forskel på, i hvilket omfang patienterne får tilbudt af genoptræning – alt efter hvilket sygehus de er blevet behandlet på, siger seniorprojektleder i KORA, Simon Feilberg, som står bag rapporten.

Analysen fokuserer på variation i antal genoptræningsplaner på tre specifikke behandlingsområder: muskel-skelet lidelser, neurologi og kardiologi. Fælles for alle tre områder er, at der generelt bliver visiteret mange patienter til genoptræning. Men fælles er altså også, at der er store lokale forskelle.

Hofteoperationer er den behandling, hvor der er størst forskel. Men også når det for eksempel gælder knæoperationer, er der stor forskel. Her er der 4,5 gange større sandsynlighed for at blive henvist til genoptræning på nogle sygehuse frem for andre.

”Sygehusene inden for én region har også uens visitationspraksis. Der er næsten lige så stor forskel på sygehusene inden for en region, som der er på sygehuse på tværs af regioner,” siger Simon Feilberg på KORAs hjemmeside.

OM UNDERSØGELSEN

  • Analysen er lavet på baggrund af data fra eSundhed
  • Analysen har fokus på de to kategorier ”almindelig genoptræningsplan” og ”specialiseret genoptræningsplan”
  • Analysen ser på variationen og udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i regioner, sygehuse og kommuner

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter