Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedsprofessor: Sygehuse er blevet underfinansieret i flere år

Kjeld Møller Pedersen

Siden 2010 har det regionale sundhedsvæsen i gennemsnit kun fået tilført det halve af, hvad der er nødvendigt for at bevare status quo, viser et notat udarbejdet af Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Kjeld Møller Pedersen har kortlagt, hvordan udgifterne til sygehuse, speciallæger og alment praktiserende læger har udviklet sig i perioden 2007-2018, og sammenlignet dem med, hvor mange penge området skulle have haft tilført for at dække den demografiske udvikling, prisudviklingen på sygehusmedicin samt nye behandlingsmetoder.

»Det står klart, at området har været underfinansieret med i gennemsnit mere end 1 mia. kr. årligt,« siger han.

Siden 2010 har den gennemsnitlige årlige vækst været omkring 1 pct., men ifølge Kjeld Møller Pedersens beregninger burde den have været mellem 1,6 og 2,2 pct.

»Så de læger og sygeplejersker, som har råbt op om økonomisk smalhals i sundhedsvæsenet, har en pointe,« siger han og understreger, at underfinansieringen eksempelvis afspejler sig i »ekstra travlhed for personalet, mindre tid til den enkelte patient og serviceniveauet i øvrigt«.

Lægeforeningen kom sidste år med et udspil, hvori det hed, at hvis ikke patienterne skal opleve et forringet sundhedsvæsen, så skal der investeres to procent mere i sundhedsvæsenet hvert år frem til år 2025.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter