Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overlæger slår alarm: Må aflyse behandlinger og bryde retningslinjer

Lisbeth Lintz

Aflysninger af operationer og udsættelse af behandlinger er hverdag for patienter på de danske sygehuse. Det sker på grund af mangel på personale, siger overlægerne i en ny undersøgelse fra Overlægeforeningen.

Seks ud af ti overlæger er ind imellem nødt til at aflyse patienters behandling, operation eller konsultation, fordi der ikke er personale nok til at gennemføre det. Hos mere end halvdelen af overlægerne sker det ugentlig eller dagligt. Og kun 62 procent kan svare nej til, at de ikke bryder de kliniske retningslinjer på afdelingen af hensyn til økonomien.

Det fremgår af en undersøgelse, som 1.823 overlæger har deltaget i.

”Det er absolut ikke i orden i forhold til patienterne, at vi er nødt til at aflyse behandlinger så ofte, som det sker. For den enkelte patient er det frustrerende at gå og vente på behandling, der så bliver aflyst pga. personalemangel. Men omvendt er det ikke muligt at gennemføre alt, når der ikke er hænder nok,” siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Hun mener, at de mange aflysninger er et tegn på, at antallet af patienter og behandlinger ikke hænger sammen med antallet af ansatte på sygehusene:

”I dag er hospitalsafdelinger meget rationelle i udnyttelsen af arbejdskraften, og mange steder er der nærmest ingen buffer, blandt andet pga. personalemangel. Det gør afdelingerne sårbare over for f.eks. sygemeldinger blandt personalet, og det betyder desværre, at vi ofte står i en situation, hvor vi må aflyse eller udsætte en patients behandling eller sågar en operation,” siger Lisbeth Lintz.

De pressede afdelinger er samtidig præget af for mange patienter i forhold til antallet af ansatte og antallet af sengepladser. Seks ud af ti overlæger har inden for den seneste måned oplevet overbelægning på deres afdeling. Og med overbelægningen følger risikoen for en forringet kvalitet i behandlingen, siger et stort flertal af overlægerne i undersøgelsen.

Nogle steder er overbelægningen og personalemanglen så massiv, at overlæger bliver nødt til at udskrive patienter, før patienterne er helt klar til det. En situation, som Overlægeforeningens formand helst så var unødvendig.

”Selvfølgelig udskriver vi ikke patienter, hvis det fagligt set er uansvarligt at udskrive dem. Men jeg ved, at mange afdelinger kæmper så hårdt med personalemangel og mangel på kapacitet, at man er nødt til at tænke kreativt, for at få det til at hænge sammen. Det betyder desværre, at patienter, som man egentlig skønner ville have godt af at blive på sygehuset en dag eller to længere, bliver udskrevet for at få plads til patienter, som er endnu mere syge. Det sker især i psykiatrien og på de medicinske afdelinger,” siger Lisbeth Lintz.

Hun ærgrer sig over, at overbelægning stadig er et stort problem mange steder.

”Selvom vi løber stærkt, så vil det altid give længere ventetid, hvis man som læge skal tilse flere patienter, end afdelingen er normeret til. Det går ud over kvaliteten i behandlingen, når der er flere patienter, der skal deles om de ansattes tid. Patienterne kan mærke, at personalet har travlt og lader derfor tit være med at stille mange spørgsmål. Det kommer kommunikationen med patienten til at lide af, og det risikerer at gå yderligere ud over kvaliteten,” siger Lisbeth Lintz.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder det 'fuldstændig uholdbart' med de mange aflysninger og konsultationer.

"Der er alt for mange læger, der står i en situation, hvor de ikke kan leve op til det, som de skal fagligt. Det kalder på bedre ledelse og en bedre organisering, så man ikke kompromitterer den enkelte medarbejder," siger ministeren til Jyllands-Posten.

Danske Regioners næstformand Ulla Astman (S) kalder tallene 'alarmerende' og oplyser til avisen, at regionerne af en ny regering ønsker to mia. kr. ekstra årligt for at løse problemerne.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter