Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lægeforeningens forrige formand Mads Koch-Hansen går i rette med den nuværende formand Anders Rudkjøbing.Lægeforeningens forrige formand Mads Koch-Hansen går i rette med den nuværende formand Anders Rudkjøbing.

Nyhedsanalyse:

Går Mads Koch virkelig i rette med Andreas Rudkøbing

Man skal høre sandheden fra børn og fulde mænd - eller tidligere formænd for Lægeforeningen. 

Den læring har fået nyt liv efter Lægeforeningens afgåede formand Mads Koch-Hansen forleden retweetede en video fra OECD, der viser, at Danmark - af alle landene i OECD - bruger mindst på medicin per indbygger, og at Danmark - af alle lande i OECD - har formået at skabe det næst største fald i priserne på medicin.

Sensationelle tal, og de er såmænd bare tre måneder gamle, så de er absolut aktuelle. Desværre vedrører de danske tal alene medicin til primær sektoren, og ikke sygehusmedicin, og derfor kaster de intet nyt over den igangværende debat om prioritering og Medicinråd. Ja, tallene er misvisende.

Men det vidste Mads Koch Hansen næppe, da han gjorde opmærksom på statistikken på Twitter. Man kan i det hele taget spørge sig selv, hvorfor den tidligere formand har valgt at gøre opmærksom på en statistik, der viser, at Danmark er i verdensklasse, når det gælder om at kontrollere medicinudgifterne. Kan det mon være fordi han ikke er tilfreds med sin efterfølger Andreas Rudkjøbing, som jo har lagt sig fladt ned for Danske Regioner, blandt andet ved etablere en uhellig alliance med Bent Hansen.

Det er faktisk svært at se, hvad andet der kan forklare Mads Koch Hansens retweet.

Siden Mads Koch Hansen stoppede som lægeformand, er han blevet lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Dér har han overtaget jobbet fra Dorte Crüger, som er blevet øverste direktør for hospitalet, og som jo også er formand for Kræftens Bekæmpelse. Netop denne patientforening er meget kritisk over for regionernes prioriteringsplaner - måske er Mads Koch Hansen blevet inficeret med den samme skepsis. Det skal ikke ligge ham til last, men det kan have påvirket hans fokus.

Under alle omstændigheder så er de tal, Mads Koch Hansen skaber opmærksomhed om, ikke et udtryk for Danmarks evne til at kontrollere sine medicinudgifter.

Netop det regnestykke kan nu gøres endeligt op. Stigningen i udgifter til hospitalsmedicin blev på 5,2 procent - i kroner og øre drejer det sig om en stigning på 375 mio. kr. fra 2014 til 2015. Altså meget fjernt fra regionernes mareridtsberegninger om stigninger i milliardklassen og flercifrede stigningsprocenter.

Den region, som Mads Koch Hansen nu er blevet tilknyttet, altså Region Syddanmark, har allerede indset, at udviklingen ikke går som Danske Regioner har forudsagt, og derfor har regionen om man så må sige indtægtsført 20 mio. kr., som så bliver løftet ud af regionens spareplaner – og som altså redder sygeplejersker og måske ligefrem læger.

Nu ved vi også, at medicinudgifterne i Danmark samlet set steg med 3,6 procent, og det svarer nøjagtig til aktivitetsstigningen på de danske hospitaler de seneste år. Reelt er udgifterne således ikke vokset - derimod er antallet af patienter vokset og man har altså grund til at tro, at hver eneste nye aktivitet har det samme "medicin-indhold".

 

Desværre har den sandhed trange kår i en debat der med djævlens vold og magt ønsker at udstille medicinen som eneste forklaring på at regionerne skal fyre personale.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter